U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    14 November 2005 / Jaargang 1 - nummer 15

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Eerste Kamer stemt in met WIA
- Regels auto van de zaak worden makkelijker
- Drie op vier werknemers zoeken nieuwe baan
- Vergrijzing geen dringend thema voor werkgevers
- Voormalige WAO'ers twee keer zo vaak ziek
- Einde aan bankieren bij fiscus
- Bedrijven banger voor USB-stick dan voor virus
- Nieuwsbrief nieuwe versie

Eerste Kamer stemt in met WIA

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De WIA is de opvolger van de huidige WAO (uit 1967). De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De Wet WIA legt het accent op wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. In de nieuwe wet staat werk voorop. Dit betekent een breuk met de bestaande arbeidsongeschiktheidswetgeving, waarin de nadruk vooral ligt op inkomensondersteuning. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Voor meer informatie: veranderingen en volledige persbericht

Regels auto van de zaak worden makkelijker

Een werknemer die minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de auto van de zaak kan door 'een verklaring van geen privégebruik' gedoe met de belastingdienst voorkomen.

Het kabinet heeft besloten dat door zo'n verklaring een werkgever geen loonbelasting over het privégebruik namens de werknemer hoeft in te houden.
Met ingang van volgend jaar wordt de belasting over privégebruik maandelijks betaald via de loonbelasting. Tot dusver geeft de werknemer het privé-gebruik aan voor de inkomstenbelasting.

Drie op vier werknemers zoeken nieuwe baan

Britse werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de tevredenheid van hun personeel. Driekwart van de medewerkers ziet de collega's om zich heen naar een nieuwe baan zoeken.

Twintig procent van de ondervraagden is ongelukkig op het werk, terwijl een op de drie werknemers zich zo onzeker voelt dat ze serieus een overstap overwegen, blijkt uit onderzoek van Investors in People onder 1.600 mensen.

Wisselende contacten
De Britse werknemer is niet lang trouw aan zijn werkgever. Tweederde van de ondervraagden had twee banen en 12 procent zelfs drie banen over de afgelopen 5 jaar. De onderzoekers adviseren de werkgevers meer aandacht te besteden aan de tevredenheid van hun werknemers en het op peil houden van de productiviteit.
Verder moeten werkgevers ook beter letten op mogelijke signalen van een naderende overstap. Een toenemend gebruik van de mobiele telefoon, plotselinge ziekte en het aanvragen van vakantie op korte termijn zijn volgens de onderzoekers belangrijke tekenen.

Vergrijzing nog geen dringend thema in bedrijven

Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het nodig is ouderen langer door te laten werken. Zowel werkgevers als werknemers zien vergrijzing en ontgroening nog onvoldoende als een dringende kwestie voor de eigen organisatie, hun sector of de economie. Voor werknemers hangt het antwoord van de vraag of ze langer door willen werken vooral af van de financiële gevolgen die dit heeft. Ook werkgevers laten zich door financiële overwegingen leiden als het gaat om de vraag of ze meer ouderen in dienst willen houden of nemen. Die bereidheid is groter als ze daarvoor premieverlaging of loonkostensubsidie krijgen.

Lees het gehele artikel.

Voormalige WAO'ers twee keer zo vaak ziek

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten met een baan verzuimen meer dan een gemiddelde werknemer. Onder arbeidsongeschikten met een baan was het ziekteverzuim in 2002 8,9 procent en onder voormalig arbeidsongeschikten 10,7 procent.

Het gemiddelde verzuim kwam dat jaar uit op 5,3 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Slechts een kleine groep is verantwoordelijk voor het hogere verzuim.
Van de (voormalig) arbeidsongeschikten heeft 70 procent een verzuim dat onder het landelijk gemiddelde ligt. De 30 procent die meer dan gemiddeld verzuimt, is vooral langer wegens ziekte afwezig.

Van de mensen die in 2002 recht hadden op een (gedeeltelijke) uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, zoals de WAO, had een vijfde daarnaast betaald werk. In totaal gaat het om 175.000 personen. Daarnaast waren er 80.000 werkzame ex-WAO'ers, van wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de vijf jaar voor 2002 was beëindigd.
In 2002 zaten werknemers per ziekmelding gemiddeld achttien dagen ziek thuis. Bij arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten was dit 28 dagen.

Einde aan bankieren bij fiscus

De meeste bedrijven proberen de afdracht aan de belastingen zo laag mogelijk te houden, maar sommige ondernemingen betalen het liefst meer belasting dan nodig. De fiscus geeft namelijk meer rente over het teveel betaalde dan de bank.

Minister Zalm van Financiën wil een einde maken aan deze vergoeding. 'Het bankieren via de schatkist' kost de staat jaarlijks 'enkele tientallen miljoenen', aldus een woordvoerder van het ministerie.

Zalm is tevreden dat het begrotingstekort lager uitvalt dan verwacht dankzij meevallende belastingopbrengsten. Bedrijven en consumenten betalen sneller omdat rood staan bij de fiscus duurder is gemaakt. 'Er zijn echter ook bedrijven die een te hoge voorlopige aanslag voor lief aannemen, geen bezwaar maken in de wetenschap dat ze er 5 procent rente op vergoed krijgen. Dat is beter dan bij de bank en als ze het geld alsnog nodig hebben dienen ze alsnog een actuelere schatting in.'

Bedrijven banger voor USB-stick dan voor virus

Mobiele apparaten, usb-sticks en draadloze netwerken zijn de nieuwe vijanden van het bedrijfsleven. Als het gaat om de veiligheid van bedrijfsgegevens zijn organisaties banger voor deze populaire technologieën dan voor virussen en wormen.

Dat blijkt uit de 2005 editie van het Ernst & Young onderzoek Global Information Security Survey onder meer dan 1.300 organisaties wereldwijd, waarvan 95 in Nederland.

Voldoende gewapend
De dreiging van virussen en wormen was de afgelopen jaren de belangrijkste reden om informatie te beveiligen. Maar de nieuwe technologieën om informatie uit te wisselen hebben die vrees verdreven.
De meeste organisaties schatten in, dat ze door veiligheidmaatregelen voldoende zijn gewapend tegen virussen.
Dat geldt niet voor draadloos internetten en usb-sticks. Driekwart van de organisaties zegt hiervoor in het komende half jaar maatregelen te treffen.

Regelgeving
Door toenemende wet-en regelgeving op het gebied van informatievoorziening en gedragscodes, zoals Sarbanes Oxley en de Code Tabaksblat, is er bij beurgenoteerde bedrijven meer aandacht voor informatiebeveiliging.
'Dat is op zich geen verrassing', zegt Monique Otten, partner bij Ernst & Young EDP Audit. 'Maar zelfs bedrijven die niet aan deze specifieke wetten en regels hoeven te voldoen, willen dat qua informatiebeveiliging wel. In Nederland leeft dit zelfs nog meer dan in de rest van wereld.'

Nieuwsbrief nieuwe versie

Zoals u hoogstwaarschijnlijk is opgevallen, heeft de Regicon - Nieuwsbrief een totaal nieuw uiterlijk gekregen. De reden daarvan is een aantal vragen en opmerkingen van enkelen onder u en mijn eigen wens dit professioneler uit te werken.

De wekelijkse verschijning van de nieuwsbrief zal blijven bestaan, er vinden op wekelijkse basis immers meer dan voldoende wetswijzigingen en uitkomsten van onderzoeken plaats. Vanaf volgende week zult u dan ook weer diverse links en een eigen artikel vinden in deze nieuwsbrief.

Daarnaast zal op maandbasis een extra bericht aan uw worden verzonden met daarin een tip of hint waarmee u uw voordeel zou kunnen doen.

Voor commentaren en kritieken aangaande deze nieuwsbrief sta ik uiteraard graag open.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2005 Regicon B.V.