U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    16 Januari 2006 / Jaargang 2 - nummer 2

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Wijn schaft BPM af voor ondernemers
- Werkgever mag minimum aan vrije dagen niet afkopen
- Slechte managers zijn een nationaal probleem
- Werkgevers tevreden met de Flexwet
- AO-verzekering zelfstandigen kan spotgoedkoop
- Fiscus let speciaal op extraatjes freelancers
- Mogelijk grote meevaller lijfrentes voor zelfstandigen
- Regiconsult - deel 7 - Personeel op targets?
- Links - volg deze link

Wijn schaft BPM af voor ondernemers

Ondernemers hoeven straks bij de aankoop van een nieuwe bedrijfsauto geen aanschafbelasting, de BPM, meer te betalen. Dit maakt deel uit van een voorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën om de autobelasting voor ondernemers te vereenvoudigen.

Lees het gehele artikel.

Werkgever mag minimum aan vrije dagen niet afkopen

Het minimum aantal vrije dagen waar werknemers recht op hebben kan door werkgevers niet worden afgekocht. Dat concludeert advocaat-generaal Kokott van het Europese Hof van Justitie in een zaak die door het FNV was aangespannen tegen het Ministerie van Sociale Zaken.

Het ministerie had in een brochure geschreven dat werknemers hun vakantiedagen kunnen opsparen en ze later kunnen laten uitbetalen.

Lees het gehele artikel.

Slechte managers zijn een nationaal probleem

Plezier in het werk staat centraal bij de vakcentrale CNV dit jaar. En dat plezier valt of staat met goede leidinggevenden.

'Goede en slechte bazen krijgen van ons het komende jaar de aandacht die ze verdienen', aldus voorzitter R. Paas van de christelijke vakcentrale maandag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bij de CNV Kunstenbond in Rotterdam.
Volgens Paas wordt 2006 het jaar waarin 'plezier in het werk' centraal staat. Dat is ook het thema waarmee hij vorig jaar augustus als CNV-voorzitter is aangetreden.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers tevreden met de Flexwet

Werkgevers zijn tevreden over de in 1999 inwerking getreden Flexwet, die de belangrijkste zaken rondom arbeidscontracten en opzegtermijnen regelt. Veel werknemers zijn juist ontevreden.

Een belangrijk gevolg van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is dat na drie contracten voor bepaalde tijd een vast contract volgt. Hetzelfde geldt voor contracten die langer dan drie jaar hebben geduurd. Dit geldt niet wanneer de arbeidsrelatie tussentijd langer dan drie maanden is onderbroken.

Lees het gehele artikel.

AO-verzekering zelfstandigen kan spotgoedkoop

Peperdure arbeidsongeschiktheids­verzekeringen afsluiten kan voor kleine ondernemers verleden tijd zijn. Bij Avéro kunnen zij zich met tientallen procenten korting verzekeren voor noodgevallen.

'Zelfstandigen zijn bij ons tot zestig procent goedkoper uit', zegt Loek Lempers van Phizur. Deze stichting bestaat uit mensen met vrije beroepen, die in een collectief een exclusief contract met Avéro Achmea hebben afgesloten.
Op dit moment telt Phizur 240 leden en de verwachting is dat dit aantal dit jaar minimaal verdubbelt.

Lees het gehele artikel.

Fiscus let speciaal op extraatjes freelancers

De Belastingdienst heeft bij de aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra aandacht voor bijverdiensten als bijvoorbeeld freelancer, artiest of sporter.

Deze week is de Belastingdienst gestart met de voorlichtingscampagne die belastingplichtigen moet wijzen op het doen van aangifte inkomstenbelasting 2005. Dat moet voor 1 april.

Lees het gehele artikel.

Mogelijk grote meevaller lijfrentes voor zelfstandigen

De PvdA en de VVD in de Tweede Kamer willen dat mensen het geld dat zij via een bank voor de oude dag sparen, voortaan ook van de belasting kunnen aftrekken. Tot nu toe komen alleen lijfrentepolissen in aanmerking voor belastingaftrek.

Die polissen worden alleen verkocht door verzekeraars. Volgens de twee fracties maken verzekeraars misbruik van hun monopoliepositie en brengen ze veel te hoge kosten in rekening.
Het Tweede-Kamerlid Depla van de PvdA heeft dat woensdag bekendgemaakt via Het Financieele Dagblad en het Radio 1 Journaal.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 7 - Personeel op targets?

Het jaar 2006 is op gang gekomen en de goede voornemens dienen te worden uitgevoerd.

Voor vele ondernemers en managers zal dat inhouden dat zij een zakelijk beter jaar willen dan 2005. Als het goed is, dan is dat beter ook vertaald naar doelen en concrete begrotingen en planningen. Maar de hamvraag is of andere betrokkenen in de organisatie eveneens op de hoogte zijn van die doelen. Weten managers en werknemers in de organisatie van het bestaan van die doelen en weten zij wat er van hun verwacht wordt. Een goed moment voor de invulling daarvan is het functioneringsgesprek aan het eind van het jaar, waarmee de onvermijdelijk salarisbespreking kan worden onderbouwd.

Het grote voordeel van targets voor managers en werknemers, is dat iedereen weet van er van hem of haar verwacht wordt. De voorwaarde is wel dat dergelijke verwachtingen ondubbelzinnig verwoord worden, zodat er achteraf geen discussie meer mogelijk is. De genoemde targets zijn als het goed is een afgeleide van de doelen van de organisatie als geheel en vormen in z'n totaliteit de planning van de organisatie. Een dergelijke planning dient continue bewaakt te worden, teneinde de voortgang van de organisatie te kunnen bewaken. Bijsturen na geconstateerde afwijkingen van de planning, geeft de manager grip op de organisatie. Het klinkt zo simpel, maar het komt zo weinig voor.

Een van de redenen waarom het zo weinig voorkomt, betreft het niet bekend zijn van de diverse doelen en targets bij managers en werknemers. Een andere veelvoorkomende reden is het van bovenaf opleggen van targets en doelen, terwijl dat ook anders kan. De methode van participatief budgetteren en plannen is in feite niets meer dan overeenstemming bereiken met managers en werknemers over te behalen targets en doelen. Als men zich kan verbinden aan gezamenlijk opgestelde doelen heeft men medezeggenschap en een redelijke mate van zelfsturing gekregen. Daardoor neemt de motivatie om de gestelde targets en doelen daadwerkelijk te behalen aanzienlijk toe, want men wordt nu afgerekend op targets en doelen die men mede zelf heeft opgesteld en dat is wezenlijk anders dan van bovenaf opgelegde targets en doelen. Een bijkomend voordeel is dat managers en werknemers zelf een belangrijk deel van de afstemming tussen planning en realisatie voor hun rekening zullen nemen en meer inspanning zullen willen verrichten om afwijkingen te voorkomen of te herstellen.

Desondanks doet de ondernemer er goed aan zelf de afstemming tussen gestelde doelen en de realisatie nauwlettend te volgen, waardoor besturing - en snelle bijsturing indien nodig - gewaarborgd blijft. De kans op succes zal aanzienlijk toenemen.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.