U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    16 Oktober 2006 / Jaargang 2 - nummer 36

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Één op drie bedrijven gehackt in 2005
- Geheim rapport: lasten bedrijven juist hoger
- MKB-ondernemer voelt zich vooral manager
- Tevreden werknemers zijn niet creatief
- Illegale uitzendkrachten kosten meer dan miljard
- Werkgever verlost van WAO-boete
- Werknemer met klacht over intimidatie sterker
- Links - volg deze link

Één op drie bedrijven gehackt in 2005

Eenderde van de Nederlandse bedrijven werd in 2005 getroffen door beveiligingsincidenten. Ten opzichte van 2004 is het totaal aantal incidenten afgenomen, maar de aanvallen zijn van ernstiger aard.

Dat stelt Capgemini, een bedrijf voor consulting-services, naar aanleiding van haar onderzoek 'Informatiebeveiliging 2006'. Voor het onderzoek werden directieleden en managers van meer dan 250 Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties ondervraagd.

Lees het gehele artikel.

Geheim rapport: lasten bedrijven juist hoger

De bewering van het kabinet dat de lasten voor het bedrijfsleven zijn gedaald klopt niet. Sterker nog, de belastingdruk voor bedrijven is de afgelopen vier jaar juist met 200 miljoen euro gestegen.

Dit schrijft het Nederlands Dagblad naar aanleiding van een intern rapport van het ministerie van Economische Zaken. De krant kwam aan de gegevens via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Dat bedrag is inclusief de voorgestelde verlaging van de winstbelasting per 1 januari.

Lees het gehele artikel.

MKB-ondernemer voelt zich vooral manager

Ondernemers in het mkb leggen in hun bedrijfsvoering vooral de nadruk op goed management, uitstekende service aan klanten en beheer van de bedrijfsactiviteiten. Zij herkennen zich dan ook het meest in de rol van manager.

Dit blijkt uit onderzoek van het EIM naar rollen en strategische doelstellingen van mkb-ondernemers. De rol van marktzoeker wordt al wat minder herkend, nog minder herkennen de ondernemers zich in de rollen van risiconemer en innovator. De rol van manager wordt ook het vaakst genoemd als het meest typerend voor de eigen manier van ondernemen.

Lees het gehele artikel.

Tevreden werknemers zijn niet creatief

Niet de tevreden, maar juist de ambivalente werknemers zijn goed voor de zaak. Hoe gemengder de gevoelens over werkervaringen, hoe creatiever het denkvermogen.
Mensen die zowel positieve als negatieve gevoelens ervaren over hun werksituatie, zijn creatiever dan de minder gevoelige, tevreden collega’s.

Lees het gehele artikel.

Illegale uitzendkrachten kosten meer dan miljard

Fraude met illegale buitenlandse werknemers door malafide uitzendbureaus is in twee jaar tijd flink toegenomen. Dit jaar zijn er gemiddeld 80.000 buitenlanders illegaal aan het werk gezet. Twee jaar geleden waren dat er 65.000.

Lees het gehele artikel.

Werkgever verlost van WAO-boete

De door werkgevers zo gehate WAO-boete, Pemba, wordt per 1 januari 2007 vervroegd afgeschaft.

Dat valt samen met de toezegging van premier Balkenende om volgend jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 de nieuwe uitkering voor volledig arbeidsongeschikten te verhogen. Dat stelde vicefractievoorzitter Gerda Verburg van het CDA woensdag in de Tweede Kamer.

Lees het gehele artikel.

Werknemer met klacht over intimidatie sterker

De positie van een werknemer met een klacht over (seksuele) intimidatie op het werk wordt sterker. Een rechter kan bij een klacht beslissen om de bewijslast te verschuiven naar de werkgever. Dat kan gebeuren als de werknemer een klacht zo met feiten kan onderbouwen dat de rechter het vermoeden van (seksuele) intimidatie op de werkvloer kan afleiden. Wanneer de rechter de bewijslast verschuift naar de werkgever, betekent dit dat de werknemer niet hoeft te bewijzen dat de (seksuele) intimidatie heeft plaatsgevonden, maar dat het aan de werkgever is te bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om (seksuele) intimidatie op de werkvloer te voorkomen.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.