U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    18 September 2006 / Jaargang 2 - nummer 32

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Maak euro's van uw guldens
- Speel het begrotingsspel als een minister
- Meer sectoren open voor werknemers nieuwe EU-leden
- Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel
- Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid
- Minder regels voor de detailhandel
- Kabinet schroeft inspectie ondernemers fors terug
- Links - volg deze link

Maak euro's van uw guldens

Maak euro’s van uw guldens’ is het motto van de voorlichtingscampagne over de mogelijkheid om van 2 oktober tot 31 december guldenmunten in te leveren bij 800 postkantoren en tot 30 december bij de agentschappen van de Nederlandsche Bank. Vanaf vandaag is alle praktische informatie over het inleveren van guldenmunten op de website eurosvoorguldens te vinden.

Lees het gehele artikel.

Speel het begrotingsspel als een minister

Kruip in de huid van de minister van Financiën en speel het begrotingsspel op de prinsjesdagsite;

Lees het gehele artikel.

Meer sectoren open voor werknemers nieuwe EU-leden

Het wordt voor werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten makkelijker om aan het werk te komen in zestien sectoren, waaronder de metaalindustrie, de zorgsector en winkelbedrijven. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)  zal vanaf 17 september voor deze sectoren en bedrijfstakken sneller een tewerkstellingsvergunning afgeven. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers vinden steeds moeilijker personeel

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in middelgrote en kleine bedrijven stijgt explosief. Dat meldde MKB-Nederland dinsdag op basis van onderzoek bij de achterban deze zomer.

Per 1 juli waren er 48.000 moeilijk vervulbare vacatures. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zochten werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in juli 93.000 werknemers. Van deze vacatures was dus ruim de helft moeilijk vervulbaar. Maar MKB-Nederland verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing zal toenemen.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers en werknemers overleggen over arbobeleid

Werkgevers en werknemers moeten binnen het bedrijf contact hebben over het arbeidsomstandighedenbeleid. Ook krijgen werknemers toegang tot een arbodeskundige. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof in een nota van wijziging van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De eerste wijziging regelt het overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Van Hoof schrijft in de nota van wijziging dat bij dit overleg ‘actief informatie dient te worden uitgewisseld’. Dit was nog niet in het wetsvoorstel geregeld. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers, zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging was dit wel in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet opgenomen.

Lees het gehele artikel.

Minder regels voor de detailhandel

Vereenvoudig lokale heffingen, creëer meer parkeerplaatsen in winkelgebieden en versoepel de informatievoorschriften voor etiketten. Dat zijn enkele aanbevelingen die een commissie onder leiding van professor Leo Stevens doet om de regeldruk in de detailhandel terug te dringen.

Woensdag 13 september 2006 heeft Stevens het domeinrapport Detailhandel aan staatssecretaris van Gennip (Economische Zaken) overhandigd. Zij gaat de aanbevelingen van Stevens in het kabinet bespreken. `Dit rapport maakt onomwonden duidelijk dat detaillisten veel problemen ervaren, bijvoorbeeld met verschillende vergunningen. Dat kost allemaal veel tijd en geld en dat is niet goed voor het ondernemersklimaat. De aanbevelingen helpen mij om lokale hindernissen voor ondernemers onder de loep te nemen. Ik stel nog dit najaar een actieplan op ter vermindering van de regeldruk in de detailhandel.´

Lees het gehele artikel.

Kabinet schroeft inspectie ondernemers fors terug

Maximaal twee bezoeken per jaar van een inspectie- of controledienst. Het kabinet draagt overheidsdiensten op beter samen te werken om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Het voorstel over de inspectiediensten staat vandaag op de agenda van de ministerraad, schrijft Het Financieele Dagblad. Op initiatief van VVD-kamerlid Charlie Aptroot heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om alle inspectie- en controlediensten voor het bedrijfsleven samen te voegen. Alle inspectiediensten in één organisatie is vooralsnog een stap te ver voor het kabinet, maar de diensten moeten wel beter samenwerken. Nu nog werken verschillende diensten zoals de Arbeidsinspectie, de Voedsel- en Waren Autoriteit en de Vrom- inspectie onafhankelijk van elkaar.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.