U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    19 Juni 2006 / Jaargang 2 - nummer 22

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Fiscus gaat scherper controleren
- Minimumloon per 1 juli omhoog
- Vijf sectoren versneld open voor nieuwe EU-werknemers
- Werkgevers wapenen CAO's tegen goedkope Polen
- Ziekteverzuim daalt snel in sectoren met Arboconvenant
- Paarse krokodil via achterdeur terug bij ondernemers
- Kwart verzuim door arbeidsomstandigheden
- Links - volg deze link

Fiscus gaat scherper controleren

De belastingdienst neemt extra controleurs aan om aangiften strenger te gaan controleren. Staatssecretaris Wijn van Financiën krijgt hiervoor dertig miljoen euro extra dit jaar.

Dat zei hij in overleg met de Tweede Kamer gisteren over het functioneren van de Belastingdienst. De Algemene Rekenkamer had onlangs kritiek over hoe de fiscus belastingaangiftes controleert. De laatste vier jaar moest de Belastingdienst flink bezuinigen, verklaarde Wijn. Dat ging ten koste van controles.

Lees het gehele artikel.

Minimumloon per 1 juli omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2006 met 0,94 procent in vergelijking met 1 januari 2006. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Op 1 januari 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.

Lees het gehele artikel.

Vijf sectoren versneld open voor nieuwe EU-werknemers

Werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten kunnen vanaf volgende maand gemakkelijker aan de slag in de agrarische sector, de binnenscheepvaart, slachterijen en visfileerbedrijven, wetenschappelijk onderzoek en de kleinmetaal. Voor deze sectoren en bedrijfstakken geeft het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) sneller een tewerkstellingsvergunning af. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers wapenen CAO's tegen goedkope Polen

Werkgevers en de vakbeweging gaan zich wapenen tegen ondermijning van cao-afspraken door Polen en andere goedkope werknemers uit nieuwe EU-landen. De Stichting van de Arbeid maakte donderdag een serie aanbevelingen bekend voor cao-onderhandelaars.

Lees het gehele artikel.

Ziekteverzuim daalt snel in sectoren met Arboconvenant

In sectoren waar werkgevers, werknemers en overheid samen concrete afspraken maken over veilig en gezond werken, daalt het ziekteverzuim sneller dan in sectoren waar de partijen geen afspraken maken. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Astri heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Hoof heeft de uitkomsten vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees het gehele artikel.

Paarse krokodil via achterdeur terug bij ondernemers

Het kabinet heeft ondernemers beloofd de regeldruk te verminderen, maar via een omweg treedt er juist een lastenverzwaring op. De regels voor accountants worden namelijk strenger en bedrijven zullen daar last van krijgen.

Na de boekhoudschandalen in binnen- en buitenland is de roep om regels toegenomen, vooral voor accountants. 'De hoeveelheid nieuwe regelgeving is overdonderend. De Nederlandse beroepsorganisaties worden door nationale en internationale overheden als de EU gedwongen zeer gedetailleerde regels over te nemen', aldus Hans Blokdijk, emeritus hoogleraar accountantscontrole in Het Financieele Dagblad.

Lees het gehele artikel.

Kwart verzuim door arbeidsomstandigheden

Het ziekteverzuim van werknemers neemt de laatste jaren af en lijkt bovendien minder vaak een gevolg van de arbeidsomstandigheden. Een kwart van al het ziekteverzuim van werknemers is het gevolg van arbeidsomstandigheden.

Dit blijkt uit de Arbobalans 2005 die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de Arbobalans is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd door TNO, CBS en TNS NIPO. Voor de enquête zijn ruim 23.000 werknemers geïnterviewd.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.