U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    2 Oktober 2006 / Jaargang 2 - nummer 34

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Belastingplan 2007: Focus op arbeidsmarkt en inkomen
- Veel klachten over arbodiensten
- Hardere arbeidsverhoudingen voor zieke werknemers
- Werkgevers: hoger loon geen automatisme
- Sollicitanten ontevreden over werkgevers
- CBS reduceert administratieve lasten MKB
- Kleine bedrijven beter voor privéleven
- Links - volg deze link

Belastingplan 2007: Focus op arbeidsmarkt en inkomen

De resultaten van het hervormingsbeleid worden zichtbaar. Het gaat weer goed met de economie. De concurrentiepositie van Nederland verbetert, arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie stijgen, de werkloosheid daalt en de inkomensverdeling is gelijkmatig. In 2007 geeft het kabinet prioriteit aan verdere verbetering van de economische structuur en de koopkracht. Dit slaat neer in de volgende fiscale maatregelen voor 2007.

Lees het gehele artikel.

Veel klachten over arbodiensten

Uit een enquête onder 699 mensen blijkt dat zieke werknemers vinden dat ze minder inspraak hebben bij contacten met de arbodienst. Ook worden strijdige gezondheidsadviezen gegeven.

Bijna driekwart vond in 2005 de gegeven informatie onvoldoende en maar 27 procent kon zijn eigen wensen of ideeën naar voren brengen. Dat is twintig procent minder dan in 2004. De helft van de respondenten geeft aan dat de bedrijfsarts een advies gaf dat strijdig is met dat van andere behandelaars, zoals de huisarts of specialist.

Lees het gehele artikel.

Hardere arbeidsverhoudingen voor zieke werknemers

De arbeidsverhoudingen voor zieke werknemers verharden. Sinds vorig jaar juli zijn werkgevers niet meer verplicht een arbodienst in te huren. Ook moeten werkgevers langer het loon doorbetalen van zieke werknemers.

Hierdoor lijken arbodiensten meer afgerekend te worden op lage verzuimcijfers dan op een goede begeleiding naar werk. Dat concludeert het Breed Platform Verzekerden en Werk in het rapport 'Verruwing in de Arbodienstverlening?'.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers: hoger loon geen automatisme

Loonsverhogingen worden voortaan niet meer automatisch doorgevoerd. Werkgevers gaan het accent leggen op eenmalige uitkeringen en prestatiebeloning.

Dat blijkt uit een beleidsmemo van VNO-NCW, waarmee het bestuur van de werkgeversorganisatie akkoord is gegaan, schrijft Het Financieele Dagblad vandaag.

Lees het gehele artikel.

Sollicitanten ontevreden over werkgevers

Ondanks de gunstige conjunctuur en de krapte op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden zijn sollicitanten ontevreden over de risicobereidheid van werkgevers.

Dit is de uitkomst van een poll die in de maand augustus werd gehouden op de website van een marketing & sales recruitment. De bezoekers op deze site zijn mensen werkzaam in marketing, op HBO- of Academisch niveau en met minimaal enkele jaren werkervaring.

Lees het gehele artikel.

CBS reduceert administratieve lasten MKB

Vanaf eind van 2006 zijn 80 duizend bedrijven niet lang verplicht gegevens aan het CBS te leveren. Het gaat vooral om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangt de gegevens voor de Enquête Werkgelegenheid en Lonen voortaan uit de polisadministratie van het UWV. Hiermee zorgen CBS en UWV voor verdere afname van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Lees het gehele artikel.

Kleine bedrijven beter voor privéleven

Werken voor een grote onderneming levert misschien meer geld op. Maar wie ook nog een privé-leven wil, met plezier naar zijn werk wil gaan en eerlijk behandeld wil worden is veel beter af in een klein bedrijf.

Dit blijkt uit het twaalfde jaarlijkse onderzoek "Attitudes in the American Workplace" van arbeidsmarktcommunicatiebureau The Marlin Company. Minder dan een op de drie Amerikanen die voor een groot bedrijf (meer dan 1.000 werknemers) werken is zeer tevreden met zijn werk, in tegenstelling tot 41 procent van de mensen die voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers werken, schrijft managersonline.nl.
Wat inkomen betreft, zijn werknemers bij grote bedrijven echter veel beter af. Maar aan dat hogere inkomen, hangt een prijskaartje. Slechts vier van de tien medewerkers van grote ondernemingen ontkent stellig oneerlijk behandeld te worden, terwijl 55 procent van degenen in kleinere ondernemingen die mening toegedaan is.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.