U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    21 November 2005 / Jaargang 1 - nummer 16

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Fiscale regeling bestelbusjes toch eenvoudiger
- Run op Europese domeinnaam
- Kabinet zet kleine ondernemer in de kou
- Zwangere zelfstandige krijgt toch uitkering
- Belangstelling van baas verlengt ziekteverzuim
- Yahoo zoekt beter dan Google
- Kabinet maakt maatwerk van arbeidsomstandigheden
- Regiconsult - deel 1 - Lang leve de voorraad!!
- Links - volg deze link

Fiscale regeling bestelbusjes toch eenvoudiger

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om het privé-gebruik van bestelbusjes te verbieden. Voor busjes die doorlopend door andere chauffeurs worden bestuurd, kunnen ondernemingen 300 euro per jaar betalen, waarna ze af zijn van rittenadministratie of fiscale bijtelling.

Dit heeft de Tweede Kamer besloten. De Kamer is er hierdoor toch in geslaagd het bedrijfsleven tegemoet te komen in zijn klachten over de administratieve rompslomp rond het privégebruik van bestelbusjes van de zaak.

Lees het gehele artikel.

Run op Europese domeinnaam

Het Benelux- Merkenbureau heeft de handen vol aan de aanvragen voor merkregistratie. Daarmee kunnen bedrijven vanaf 7 december 2005, gedurende een beperkte periode, exclusief een '.eu'-vermelding op het internet voor zich opeisen.

De periode waarin de Europese domeinnaam buiten bereik blijft van 'kapers' wordt de sunrise-periode genoemd. Daarvoor is vereist dat de merknaam geregistreerd is. Het Benelux-Merkenbureau biedt een versnelde procedure aan, waardoor deze merkregistratie al binnen een week geregeld kan zijn. Vervolgens kunnen deze bedrijven een Europese domeinnaam (.eu) claimen. Daarna geldt: 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Lees het gehele artikel.

Kabinet zet kleine ondernemer in de kou

Of het nu om vennootschapsbelasting gaat, lastendruk of regeldruk, het kabinet richt zich veel te veel op grote ondernemingen in ons land. MKB-Nederland presenteert vandaag zestig tips waar kleinere bedrijven van kunnen profiteren.

'Volop vooruit voor het MKB!' heet het nieuwe rapport waarmee koepelorganisatie MKB-Nederland het ondernemersklimaat en de arbeidsmarkt wil bevorderen.

Lees het gehele artikel.

Zwangere zelfstandige krijgt toch uitkering

Duizenden zwangere zelfstandigen hebben weer zicht op een arbeidsongeschiktheids-
verzekering. Dat is de uitkomst van een kort geding dat woensdag plaatsvond over dit onderwerp.

Het proces was aangespannen door een zwangere zelfstandige tegen haar verzekeraar Movir. Die weigerde haar een uitkering te doen op grond van de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ten onrechte, zo oordeelde de Utrechtse rechter. De zelfstandige werd volledig in het gelijk gesteld. Daardoor moet de verzekeraar alsnog een volledige uitkering doen aan de hoogzwangere advocate uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees het gehele artikel.

Belangstelling van baas verlengt ziekteverzuim

Werkgevers hoeven geen tijd meer te verdoen aan telefoontjes met zieke werknemers. Hoe minder belangstelling zieken van hun chef ervaren, hoe sneller ze weer op het werk verschijnen.

Werknemers die veel steun van hun leidinggevenden ervaren, hervatten minder snel hun werk. Steun van rechtstreekse collega's zorgt wel voor een snellere terugkeer. Dit blijkt uit het proefschrift 'Return to work in the first year of sickness absence: an evaluation of the Gatekeeper Improvement Act' van promovendus Maaike Post.
Post onderzocht de werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Voor haar onderzoek volgde zij bijna duizend werknemers tot tien maanden na hun ziektemelding.

Lees het gehele artikel.

Yahoo zoekt beter dan Google

Zoekmachine Yahoo geeft voor het Nederlandse taalgebied betere resultaten weer dan marktleider Google. Google blijkt niet hoger te komen dan een vierde plaats in de lijst van vijf onderzochte zoekmachines, met slechts een kleine voorsprong op Ilse.nl.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door marketing- en communicatiebureau MC2.

Lees het gehele artikel.

Kabinet maakt maatwerk van arbeidsomstandigheden

Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De overheid stelt doelen voor gezond en veilig werken vast, maar werkgevers en werknemers regelen zelf met welke middelen ze die in de praktijk bereiken. Dat is de kern van een fundamentele verandering van het arbostelsel waarmee de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft ingestemd. Het kabinet schaft overbodige arboregels af en maakt maatwerk van de arbeidsomstandigheden in de bedrijven.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 1 - Lang leve de voorraad!!

Een manier om snel veel geld te verliezen is het aanhouden van grote voorraden. De kosten daarvan bedragen vaak meer dan men zichzelf realiseert. In de eerste plaats betreft dat de kosten van de opslagruimte zelf, de verbruikte energie, de verzekeringen en de inventaris. Daarnaast wordt door velen vaak de rentekosten over het aanhouden van voorraad vergeten. Een altijd aanwezig risico van voorraad is bederf of incourantheid.

Alle hiervoor genoemde kosten kunnen op jaarbasis nogal grote bedragen omvatten en daardoor de winst drukken. Een aantal methoden zijn in de loop der jaren ontwikkeld teneinde de kosten van voorraden en de daarbij behorende activiteiten te minimaliseren. Te denken valt aan de optimale bestelorder grootte en Just In Time Management. Het eerste omvat een berekening van de diverse eigen en in rekening gebrachte kosten per bestelling en zodoende een optimum bestelmoment en -omvang. De tweede is meer gericht op de optimalisatie van goederenstromen, waarbij het hoofddoel is allerlei voorraden zoveel mogelijk te reduceren. In verschillende takken van sport wordt dit dan ook als een ware kunst opgevat en zijn de voorraden inderdaad verwaarloosbaar in vergelijking met een grootheid als omzet. Denk bijvoorbeeld aan de automobielindustrie, daar worden door subcontractors benodigde onderdelen op afroep aangeleverd op het moment dat die onderdelen benodigd zijn.

Niet voor iedereen is een dergelijke marktpositie weggelegd en leggen toeleveranciers stomweg eisen op, waarbij eigenlijk geen keuze aanwezig is. Dan wordt Just In Time Management stukken moeilijker uitvoerbaar, echter is er dan nog altijd de klant die na enige tijd aangeleerd kan worden om óf meer te betalen óf eerder een bestelling te plaatsen. Daardoor wordt een belangrijke reden om voorraden aan te houden immers ingeperkt. Daarvoor is het echter wel verstandig in overleg te treden met uw klanten en een dergelijke koerswijziging gedurende een bepaalde looptijd in te voeren, zodat allen kunnen wennen aan de nieuwe werkmethode.

Besparen is eenvoudiger dan het soms lijkt, al vergt het de nodige creativiteit.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2005 Regicon B.V.