U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    22 Mei 2006 / Jaargang 2 - nummer 18

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Verkeersboete-uitspraak kost bedrijven tonnen
- Alleen updaten beschermt niet tegen virussen
- Fiscale prikkel voor indienstname stagiair
- Langzame website speelt concurrent in de kaart
- BTW - Correctie privé-gebruik bestelauto
- Werknemers krijgen recht op informatie topinkomens
- Meer vrijheid bij invullen arbobeleid
- Links - volg deze link

Verkeersboete-uitspraak kost bedrijven tonnen

De uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag, waarin is bepaald dat de werkgever verkeersboetes wegens kleine snelheidsovertredingen door werknemers moet betalen, heeft ernstige financiële gevolgen voor het bedrijfsleven.

Vooral grote werkgevers, waarvan veel werknemers in leaseauto's rijden, en transportbedrijven, kunnen als gevolg van deze uitspraak honderdduizenden euro's schade lijden.

Lees het gehele artikel.

Alleen updaten beschermt niet tegen virussen

Ondernemers die denken dat ze veilig zijn voor computervirussen zolang ze hun antivirusscanner maar geregeld updaten, zitten er lelijk naast. Daar is een wekelijkse systeemscan voor nodig, eenderde van de computergebruikers doet dit echter nooit.

Lees het gehele artikel.

Fiscale prikkel voor indienstname stagiair

Werkgevers krijgen een belastingkorting van maximaal 1200 euro per jaar als zij scholieren uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) een stage aanbieden. Dit meldt staatssecretaris Wijn aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn in samenspraak met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genomen en zijn een uitwerking van overleg met de sociale partners.

Lees het gehele artikel.

Langzame website speelt concurrent in de kaart

Duurt het laden van een site meer dan 30 seconden dan surfen negen van de tien internetgebruikers direct door naar de concurrent. Dit blijkt uit onderzoek onder 2000 Britse consumenten.

Hoewel de helft van hen beweerde trouw te zijn aan een online merk, bleek in de praktijk vrijwel iedereen bij de concurrent te kijken wanneer een site er bij het laden te lang over deed, schrijft Marketingfacts. Naast trage laadtijden zijn slechte service en het niet leveren van goederen de belangrijkste redenen om voor een concurrent te kiezen.

Lees het gehele artikel.

BTW - Correctie privé-gebruik bestelauto

Vanaf 1 januari 2006 is voor de loonbelasting een begunstigende regeling getroffen voor het privé-gebruik van een bestelauto die doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers. Door de aard van dat gebruik is bezwaarlijk vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld. Om die reden wordt uit praktische overwegingen van de inhoudingsplichtige € 300 per jaar loonbelasting geheven per bestelauto als hiervoor bedoeld.

Lees het gehele artikel.

Werknemers krijgen recht op informatie topinkomens

Ondernemingsraden van bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen het recht op informatie over de beloning van de top van het bedrijf. Het gaat hierbij om het salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Dit is de strekking van een initiatiefwetsvoorstel (‘Wetsvoorstel Harrewijn’) dat de ministerraad op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekrachtigd. Het wetsvoorstel is al door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard.

Lees het gehele artikel.

Meer vrijheid bij invullen arbobeleid

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Ze worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het beleid, waardoor de kwaliteit ervan verbetert. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.