U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    23 Januari 2006 / Jaargang 2 - nummer 3

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Surfers beoordelen website in oogopslag
- Zorgstelsel zorgt voor kostenstijging werkgevers
- Opdracht via Post-It sneller uitgevoerd
- Wetsvoorstel WW gewijzigd i.v.m. ouderen
- Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig
- Pensioen mag via andere EU-lidtstaat
- CWI wil werkgevers vaker helpen bij vacatures
- Regiconsult - deel 8 - Afspraken heilig?
- Links - volg deze link

Surfers beoordelen website in oogopslag

Internetters bepalen in een twintigste van een seconde of een website interessant voor hen is. Dat is bijna net zo snel als het oog informatie kan verwerken. Bedrijven met een website doen er verstandig van de vormgeving geen ondergeschoven kindje te maken.

Lees het gehele artikel.

Zorgstelsel zorgt voor kostenstijging werkgevers

Ruim driekwart van de werkgevers verwacht hogere kosten door het nieuwe zorgstelsel en de nieuwe WAO. Dat heeft werkgeversorganisatie AWVN donderdag gezegd op basis van een onderzoek onder haar leden.

Een kwart van de bedrijven denkt zelfs een forse kostenstijging voor de kiezen te krijgen.

Lees het gehele artikel.

Opdracht via Post-It sneller uitgevoerd

De efficiency van medewerkers verhogen is heel eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat een geel post-it briefje de urgentie van een opdracht behoorlijk verhoogt.

De Amerikaanse psycholoog Randy Garner publiceerde over zijn onderzoek in het maandblad Psychologie deze maand.

Lees het gehele artikel.

Wetsvoorstel WW gewijzigd i.v.m. ouderen

De versoepeling van het ontslagrecht moet niet ten koste gaan van de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Daarom ziet minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af van de mogelijkheid van afwijkende ontslagcriteria bij CAO en zogeheten preventieprikkel uit het Wetsvoorstel voor herziening van de WW en het ontslagrecht, dat 17 november 2005 bij de Tweede Kamer is ingediend.

Lees het gehele artikel.

Aanvullende verzekeringen WIA niet nodig

De wettelijke dekking van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is toereikend. Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst. Er komen naar verwachting wel collectieve verzekeringen die een aanvulling geven op de uitkering die gedeeltelijk arbeidsgeschikten krijgen als zij werken, de zogeheten loonaanvulling. Verzekeraars sluiten voornamelijk collectieve polissen af met werkgevers voor al hun werknemers, inclusief degenen die op het moment van afsluiten van de polis al ziek zijn.

Lees het gehele artikel.

Pensioen mag via andere EU-lidtstaat

Nederlandse ondernemingen krijgen de mogelijkheid hun pensioentoezeggingen onder te brengen bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het toezicht op de uitvoering van de pensioenregeling is in handen van de toezichthouder van het land waar de pensioeninstelling is gevestigd. Beleggingen van de pensioengelden moeten voldoen aan eisen van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico's.De Belastingdienst heeft bij de aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra aandacht voor bijverdiensten als bijvoorbeeld freelancer, artiest of sporter.

Lees het gehele artikel.

CWI wil werkgevers vaker helpen bij vacatures

Het Centrum voor Werk en Inkomen wil dit jaar meer werkgevers helpen met het vinden van personeel. Het streefcijfer voor het aantal te vervullen vacatures, waarbij op verzoek van werkgevers voorwerk door het CWI wordt verricht, stijgt met bijna 25 procent tot 95.000.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 8 - Afspraken heilig?

We leven in een snelle tijd waarin het soms lijkt of we meer moeten doen dan we er tijd voor hebben. Dat merken we aan onszelf, omdat we soms nog net niet bezwijken onder de voortdurende druk. Maar we merken het ook aan anderen, omdat we niet altijd datgene krijgen wat we van anderen hadden verwacht.

Het probleem is dat in dit tijdperk van automatisering de verwachtingen hooggespannen zijn. We verwachten - soms ten onrechte - dat anderen razendsnel aan onze verzoeken kunnen voldoen. Zonder dat we er nog rekening mee houden dat er nog altijd mensen achter de machines zitten die ze moeten bedienen. Dit levert situaties op waarbij de verwachtingen over en weer sterk van elkaar verschillen en conflicten op de loer liggen. Ons daar bewust van zijn is de eerste vereiste. De tweede vereiste is dat verwachtingen over en weer 100 % duidelijk uitgesproken worden, zodat er geen vruchtbare bodem voor conflicten kan ontstaan. De laatste vereiste is gemaakte afspraken na te komen of in het uiterste geval van nood de andere partij in elk geval op de hoogte te brengen van het niet na kunnen komen van een gemaakte afspraak.

Maar al te vaak sluiten verkopers een opdracht met toezeggingen die niet waargemaakt kunnen worden. Of beloven leveranciers aflevertermijnen waarvan ze zichzelf niet eens bewust zijn of ze daar wel aan kunnen voldoen. Of bankmedewerkers die doen alsof een financiering een formaliteit is, terwijl in een later stadium blijkt dat de financiering helemaal niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de risico's. Dit zijn situaties die voor een belangrijk deel ontstaan door de druk die we onszelf opleggen vanwege verschillende belangen. Een klant zal niet snel weer een order plaatsen, nadat de leverancier de aflevertermijn ruimschoots heeft overschreden. Een dergelijke klant wil stomweg weten waar hij aan toe is en dat geldt in essentie voor iedereen. Beperking van onzekerheid schept veiligheid en dat zoekt uiteindelijk iedereen. Een leverancier die minder snel is, maar nakomt wat hij afspreekt zal daarom ook over een trouw klantenbestand beschikken.

Indien mensen zich zouden houden aan afspraken die ze met andere mensen maken, zouden er aanzienlijk minder conflicten bestaan en zou de bereidwilligheid over en weer een stuk groter zijn. Dat zou de economie een impuls geven die z'n weerga niet kent. Wellicht komt het nog eens zover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.