U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    28 November 2005 / Jaargang 1 - nummer 17

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Nederlandse ondernemer te lief voor wanbetaler
- Talmende werkgever mag werknemer niet ontslaan
- Dieven detecteren laptop met GSM
- Levensloopafspraken in ruim helft CAO's
- Te veel managers zijn nergens goed voor
- LB - rentevoordeel personeelsleningen
- Op woensdag is gezeur personeel het ergst
- Regiconsult - deel 2 - Personeel koesteren
- Links - volg deze link

Nederlandse ondernemer te lief voor wanbetaler

Ondernemers hebben de handen vol aan hun bedrijf en hebben daardoor amper tijd om hun debiteuren achter de broek te zitten. Vooral bedrijven die zichzelf als 'aardig' kwalificeren doen weinig aan debiteurenbeheer.

De helft van de ondernemers besteedt minder dan vier uur per week aan debiteurenbeheer. Slechts een op de vijf bedrijven maakt er tenminste 24 uur voor vrij. Dat blijkt uit onderzoek dat Trendbox uitvoerde onder het midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Lees het gehele artikel.

Talmende werkgever mag werknemer niet ontslaan

Omdat een werkgever te lang wachtte met het aanzeggen van het ontslag van een stelende werknemer, moet hij deze weer in dienst nemen. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag.

De werknemer had in de winkel van zijn baas, een detailhandelaar in Dordrecht, een bedrag van 3.500 euro in contanten van een klant ontvangen en in zijn eigen zak gestoken. Daarna ging hij op vakantie. In de tussentijd bemerkte de werkgever het kastekort.

Lees het gehele artikel.

Dieven detecteren laptop met GSM

Autokrakers kunnen er gemakkelijk achter komen of er een laptop in een voertuig ligt. De dieven gebruiken een mobiele telefoon met het communicatiesysteem bluetooth om schootcomputers op te sporen.

De Telegraaf schrijft dat de krakers op zoek zijn naar laptops die de bluetoothfunctie aan hebben staan en zijn dichtgeklapt zonder helemaal te zijn afgesloten. Laptops die helemaal zijn uitgeschakeld, zijn onvindbaar voor de speurende telefoons van de autokrakers.

Ingeschakeld
Veel laptopgebruikers hebben bluetooth echter standaard ingeschakeld staan. Ook klapt menig laptopgebruiker zijn schootcomputer dicht zonder hem uit te zetten. De dieven profiteren daarvan.

Zie ook artikel over nieuw doelwit hackers.

Levensloopafspraken in ruim helft CAO's

In 41 van 70 onderzochte collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die in 2005 zijn afgesloten, zijn afspraken opgenomen over een levensloopregeling. In 17 daarvan gaat het om dusdanig concrete afspraken dat per 1 januari 2006 een invulling aan de levensloopregeling wordt gegeven. In 11 van deze 17 akkoorden is ook afgesproken dat de werkgever een financiële bijdrage aan de regeling zal leveren. Deze bijdrage loopt uiteen van 0,8 procent tot 3,5 procent.

Dit staat in de Najaarsrapportage over de CAO-afspraken voor 2005 die door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees het gehele artikel.

Te veel managers zijn nergens goed voor

Ze vergaderen de hele dag en geven leeghoofdige powerpointpresentaties. In Nederlandse bedrijven zijn er te veel leidinggevenden en te weinig mensen die het echte werk doen.

Bedrijven moeten scherp in de gaten houden dat ze niet te veel leidinggevenden op de werkvloer krijgen. Dat vindt de Groningse hoogleraar Economie Van Witteloostuijn, hij licht zijn standpunt toe in Intermediair.

Lees het gehele artikel.

LB - rentevoordeel personeelsleningen

Den Haag - De staatssecretaris keurt goed dat het normpercentage voor personeelsleningen van 5% wordt verlaagd naar 3,5%. Dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.

Sinds 1 januari 2005 is het normpercentage voor renteloze- of laagrentende personeelsleningen verhoogd van 3,5% naar 5% (zie art. 59 Uitv reg LB 2001). Er is besloten deze wijziging terug te draaien. Deze goedkeuring wordt vooruitlopend op de wijziging van het desbetreffende artikel gegeven en werkt terug tot en met 1 januari 2005. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Lees het gehele artikel.

Op woensdag is gezeur personeel het ergst

Managers hebben een aantal vaste ankers in hun weekpatroon. Het gevolg is dat ze op verschillende dagen van de week anders reageren op hun medewerkers.

Medewerkers denken vaak dat het gedrag van een leidinggevende aan de persoon gebonden is. De Britse uitzendorganisatie Office Angels ontdekte echter een vast psychologisch patroon in de werkweek van de manager.

Maandag oppepdag
Het begin van de week is het meest geschikte moment om het personeel te motiveren. De medewerkers zijn uitgerust van het weekend en kunnen er weer fris tegenaan. Voor tweederde van de managers blijkt de maandag ook een goede dag om vakantie toe te wijzen; een positief begin van de week doet wonderen voor de medewerkers. Weg met de negativiteit en lekker aan de slag!

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 2 - Personeel koesteren

Zonder personeel is een organisatie een lege huls. Vele organisaties zouden zonder personeel geen bestaansrecht hebben, al vraag je je soms af of ze zich dat wel realiseren. Het management verheerlijkt zichzelf te vaak zonder zich te realiseren dat het zonder de man (mag uiteraard ook een vrouw zijn) op de werkvloer geen dienst of produkt heeft te verkopen. Vele managers zouden er verstandig aan doen door eerst zorg te dragen voor het welzijn van deze personeelsleden. De resultaten zullen verbluffend zijn, dat heeft veelvuldig onderzoek inmiddels wel aangetoond. Gemotiveerd personeel levert vele malen meer op dan een nieuwe machine.

Het welzijn van personeelsleden is verrassend eenvoudig op te waarderen. Een hogere beloning blijkt helemaal niet dé motiverende factor te zijn. Schouderklopjes welke oprecht gemeend zijn en belangstelling in de individu daarentegen wel. Zorg voor het welzijn van personeel komt tevens tot uiting door het personeel nauw te betrekken bij al die wetswijzigingen die plaats vinden.

Personeel op de werkvloer vindt het nieuwe zorgstelsel bijvoorbeeld doodeng, blijkt uit diverse publicaties. Dan is het vrij eenvoudig als werkgever daarop in te springen door wekelijks of twee-wekelijks een bulletin in begrijpelijk Nederlands op te stellen, waarin de ontwikkelingen en gevolgen worden uitgelegd. Datzelfde geldt voor de nieuwe WW, de nieuwe WAO oftewel de WIA en natuurlijk de nieuwe fiscale regels aangaande de auto van de zaak.

Al te gek moet u het natuurlijk niet maken, er moet namelijk ook nog geld verdiend worden. Maar een zekere mate van zorg voor personeel en oprechte inleving in de problemen van personeel leveren u veel op.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2005 Regicon B.V.