U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    29 Oktober 2007 / Jaargang 3 - nummer 22

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Minder lasten door vereenvoudiging premieheffing
- Energierekening voor MKB'er klopt vaak niet
- Krapte arbeidsmarkt groter gevaar dan bankencrisis
- Versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling
- Bedrijfsleven draait op voor verlaging BPM
- Resultaat door afspraken verzuim en veilig werken
- Nieuwe wet maakt mobieltje duurder
- Links - volg deze link

Minder lasten door vereenvoudiging premieheffing

Het kabinet komt met maatregelen waardoor de premieheffing werknemersverzekeringen voor werkgevers eenvoudiger wordt en de administratieve lasten verminderen. Het kabinet neemt op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën maatregelen die op termijn tot een vereenvoudiging van de premieheffing leiden. Het gaat dan om het wegnemen van verschillen tussen de loon- en de premieheffing en het verminderen van details. De maatregelen staan in het kabinetsstandpunt bij de ‘Verkenning vereenvoudiging premieheffing’ die aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Lees het gehele artikel.

Energierekening voor MKB'er klopt vaak niet

Mobiele telefoons worden flink duurder als in de Tweede Kamer een meerderheid wordt gevonden voor een nieuwe wet om de consument te beschermen. Grote telecombedrijven verstrekken nu nog forse subsidies op een toestel als een klant een tweejarig abonnement bij hen afsluit.Vier op de tien energierekeningen waarover middelgrote en kleine ondernemers vragen en klachten hebben, blijken inderdaad niet te kloppen.

Dat constateert het Energiecentrum op basis van tweehonderd facturen die ondernemers het afgelopen jaar hebben laten onderzoeken. Volgens het centrum dat is opgericht door MKB-Nederland en Koninklijk Horeca Nederland kosten de fouten miljoenen euro's.

Lees het gehele artikel.

Krapte arbeidsmarkt groter gevaar dan bankencrisis

Niet de huidige bankencrisis, maar het grote gebrek aan arbeidskrachten vormt een groot gevaar voor de wereldwijde economie. De loonprijsspriraal zoals ons land die kende in de jaren zestig komt weer terug. Dat voorspelt beleggersgoeroe en hoogleraar Jaap van Duijn.

Lees het gehele artikel.

Versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling

Voorwaarden om aan de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet te kunnen voldoen worden versoepeld en verduidelijkt. Dit geeft staatssecretaris de Jager aan in een beleidsbesluit. Hij gaf deze verduidelijkingen naar aanleiding van vragen en onzekerheid uit de praktijk over onder andere de toepassing van de regeling als aandelen in een holding worden verkregen en de onderneming in de deelneming (dochtervennootschap) wordt gedreven.

Lees het gehele artikel.

Bedrijfsleven draait op voor verlaging BPM

Het is de vervoerssector en de werkgeversorganisaties in het verkeerde keelgat geschoten dat het bedrijfsleven de dupe dreigt te worden van de verlaging van de aanschafbelasting op personenauto’s (bpm).

In een brandbrief aan de Tweede Kamer hekelen de brancheorganisaties EVO, TLN en KNV het feit dat het kabinet volgens de schrijvers 'de bedrijfsauto als kop van Jut gebruikt', terwijl was afgesproken dat de kilometerbeprijzing lastenneutraal zou plaatsvinden, dat wil zeggen zonder extra kosten voor het bedrijfsleven. 'Verlaging van bpm moet volledig op de personenauto worden verhaald', aldus de organisaties.

Lees het gehele artikel.

Resultaat door afspraken verzuim en veilig werken

De afspraken tussen werkgevers en werknemers over veiliger werk en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben goede resultaten opgeleverd en het arbobeleid duidelijk verbeterd. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant met 28 procent, in de overige sectoren met 11 procent. De extra daling van het verzuim in sectoren met een convenant scheelt die sectoren 450 miljoen euro per jaar. Verder zijn sectoren met een convenant meer bereid dan voorheen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook hebben zij meer kennis gekregen hoe ze arbo- en verzuimvraagstukken moeten aanpakken. Sectoren met een convenant hebben voorts meer dan sectoren zonder convenant maatregelen getroffen tegen bepaalde arbeidsrisico’s zoals RSI, werkdruk en agressie en geweld.

Lees het gehele artikel.

Nieuwe wet maakt mobieltje duurder

Mobiele telefoons worden flink duurder als in de Tweede Kamer een meerderheid wordt gevonden voor een nieuwe wet om de consument te beschermen. Grote telecombedrijven verstrekken nu nog forse subsidies op een toestel als een klant een tweejarig abonnement bij hen afsluit.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.