U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    30 Januari 2006 / Jaargang 2 - nummer 4

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang
- Risico's werken met gevaarlijke stoffen verminderen
- Ongelijke beloning niet acceptabel volgens De Geus
- Goede manager vermijdt overwerkend personeel
- Website niet te vinden door Javascript
- Opleiden personeel leidt tot meer winst
- IB - Meewerkaftrek en meewerkbeloning
- Regiconsult - deel 9 - Marktwerking?
- Links - volg deze link

Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel voor om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te stellen. Of het daadwerkelijk komt tot een wettelijke verplichtstelling hangt af van de resultaten van een onderzoek in mei naar de mate waarin werkgevers financieel bijdragen aan de kosten voor kinderopvang van hun werknemers. Onderzocht wordt hoeveel procent van de werknemers beroep kan doen op een ‘volwaardige’ regeling. Dit betekent dat een werknemer aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding van ten minste een zesde deel van de kosten voor opvang van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.

Lees het gehele artikel.

Risico's werken met gevaarlijke stoffen verminderen

Werkgevers en werknemers moeten snel aan de slag om de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen beter in kaart te brengen en verder te verminderen.

Die conclusie trekt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit een onafhankelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, waaruit blijkt dat er jaarlijks naar schatting ongeveer 1850 mensen voortijdig sterven door het werken met gevaarlijke stoffen.

Lees het gehele artikel.

Ongelijke beloning niet acceptabel volgens De Geus

Werkgevers en werknemers mogen ongelijke beloning niet meer accepteren. Om hen hierbij te helpen heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt in het leven geroepen. Bij de installatie van de werkgroep in Den Haag zei de minister dat werknemers en werkgevers samen de strijd tegen ongelijke beloning moeten aangaan. Ook is het volgens De Geus het hoog tijd dat grondig op zoek wordt gegaan naar de oorzaken van ongelijke beloning.

Lees het gehele artikel.

Goede manager vermijdt overwerkend personeel

Leidinggevenden die geen acht slaan op werknemers die altijd overwerken, schaden daarmee indirect het bedrijf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel van de drukke werkers omzien naar ander werk.

Dat schrijft de website Entrepreneur. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Joanne Sujansky is de werk/privé-balans voor alle werknemers een zwaarwegende factor.

Lees het gehele artikel.

Website niet te vinden door Javascript

Bedrijven houden bij het ontwikkelen van hun website nog te weinig rekening met zoekmachines. De meest voorkomende fout op dit moment is het gebruik van navigatie met javascript.

Dit blijkt uit een analyse van Tribal Internet Marketing, een bureau dat is gespecialiseerd in zoekmachine marketing. Tribal geeft aan de hand daarvan tien tips om een website te optimaliseren.

Lees het gehele artikel.

Opleiden personeel leidt tot meer winst

Bedrijven die investeren in het opleiden van hun werknemers behalen betere bedrijfsresultaten dan bedrijven die dat niet doen. Er kan vooral succes behaald worden wanneer de trainingen worden gekoppeld aan de concrete bedrijfsplannen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Britse fabrikantenorganisatie EEF.

Lees het gehele artikel.

IB - Meewerkaftrek en meewerkbeloning

De regeling van de meewerkaftrek (artikel 3.78 van de Wet IB 2001) bevat ten opzichte van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een onbedoelde beperking. Deze beperking betreft de voorwaarde dat de partner zonder enige vergoeding arbeid moet verrichten om in aanmerking te komen voor meewerkaftrek. Hiermee ontstaat een discrepantie met artikel 3.16, vierde lid, van de Wet IB 2001 waarin is geregeld dat niet in aftrek op de winst van de ondernemer kan komen de vergoeding aan de partner voor in de onderneming verrichte arbeid, indien die vergoeding lager is dan € 5.000. Een zodanige vergoeding behoort dan bij de partner van de ondernemer ook niet tot het resultaat uit overige werkzaamheden. De letterlijke toepassing van voormeld artikel 3.78 brengt mee dat bij een arbeidsvergoeding van minder dan € 5.000 geen recht bestaat op meewerkaftrek, terwijl voor de bepaling van de winst en het resultaat uit overige werkzaamheden geen vergoeding in aanmerking wordt genomen.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 9 - Marktwerking?

Iedereen heeft tegenwoordig de keuze uit een aanbod waar je u tegen zegt. Producten, diensten, noem het maar en het kan worden verkregen. Maar de kunst is precies datgene te vinden wat ten eerste benodigd is en ten tweede de juiste prijs-kwaliteitverhouding heeft.

Producten zijn in dat licht bekeken relatief eenvoudig vergelijkbaar en worden door diverse organisaties en instanties dan ook uitvoerig beoordeeld. Met diensten ligt dat wat anders. Het vergelijken van prijzen is geen kunst, met in het achterhoofd de wetenschap dat het veelal gaat om uurprijzen. Hoe controleer je dan de hoeveelheid uren en hoe bepaal je vervolgens of dat redelijk is of niet. Benchmarking op het gebied van diensten is domweg vele malen moeilijker dan met producten. Vervolgens komt het aspect kwaliteit dan ook nog om de hoek kijken. Hoe kunt u nou redelijkerwijs de match bepalen tussen de kwaliteit en de hogere of juist lagere prijs. Vaak betreft het namelijk het uitbesteden van diensten waar u geen kaas van heeft gegeten, dat maakt een inhoudelijke beoordeling nou eenmaal moeilijk.

Wat u zou kunnen doen is een aantal dienstenleveranciers gedurende dezelfde periode uitnodigen om aan u exact hetzelfde aan te bieden inclusief volledige beschrijvingen. Daarmee kunt u inhoudelijk checken wat u betaald voor een vooraf af te spreken kwaliteit. Daarnaast is het eveneens niet vreemd om een vast bedrag af te spreken voor een complete dienst. Dat kan inclusief of exclusief inzicht in de calculatie worden afgesproken. Dan heeft u volledig zicht op te leveren kwaliteit tegen een vooraf afgesproken totaalbedrag, dat scheelt u veel ergernissen achteraf. Houdt u er wel even rekening mee dat vele dienstverleners dit liever niet doen en dat u daarom wel vasthoudend moet zijn. Succes met de onderhandelingen.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.