U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    30 Oktober 2006 / Jaargang 2 - nummer 38

Deze week in de Nieuwsbrief:

- IB-ondernemers krijgen winstvrijstelling
- Premies sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld
- Kamer spaart kleine ondernemer bij ziekte werknemer
- Software bekort sollicitatieprocedure
- Managers stellen te weinig duidelijke doelen
- Huwelijk is financiële valkuil voor directeur
- Spooknota's kosten bedrijfsleven 400 miljoen euro
- Links - volg deze link

IB-ondernemers krijgen winstvrijstelling

Het wetsvoorstel 'werken aan winst' is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat het zo goed als zeker is dat ondernemers die inkomstenbelasting betalen per 1 januari 2007 een MKB-winstvrijstelling van 10 procent krijgen.

Deze vrijstelling zal gaan gelden voor zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren die voor hun winst uit onderneming onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting. Daarnaast moeten zij voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (ten minste 1.225 uren op jaarbasis).

Lees het gehele artikel.

Premies sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van de premies voor de sociale verzekeringen voor 2007 vastgesteld. Een aantal premies wijkt af van de cijfers die het Centraal Planbureau op Prinsjesdag heeft gepubliceerd.

Zo wijkt de hoogte van de werkloosheidspremie af van de raming van het Centraal Planbureau. De WW-premie voor werknemers gaat omlaag met 1,35 procent en wordt 3,85 procent. De WW-premie voor werkgevers daalt met 0,15 procent en wordt 3,30 procent. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) stelt de gemiddelde sectorpremie in november vast. Als deze premie noemenswaardig anders is dan verwacht, dan wordt de werkloosheidspremie voor werkgevers ook aangepast. Dit zal per saldo geen effect hebben op de totale premie voor werkgevers.

Lees het gehele artikel.

Kamer spaart kleine ondernemer bij ziekte werknemer

De Tweede Kamer wil niet dat kleine ondernemers de dupe worden van een zieke werknemer. Daarom werd een motie aangenomen van PvdA en VVD om dit te voorkomen. Het CDA stemde tegen.

Werkgevers zijn verplicht bij ziekte loon door te betalen van de werknemers. Martijn van Dam (PvdA) en Charlie Aptroot (VVD) verzoeken de regering in de motie de risico's voor kleine ondernemers bij de Wet loondoorbetaling bij ziekte te verlichten, zonder de prikkels weg te nemen om ziekteverzuim terug te dringen.

Lees het gehele artikel.

Software bekort sollicitatieprocedure

Kleine bedrijven die een afdeling personeelszaken ontberen en ook geen budget hebben om een wervingsbureau in te schakelen, kunnen profijt hebben van software die uit een stapel cv's de ideale kandidaat pikt.

Voor werkzoekenden is het sturen van een cv tegenwoordig een fluitje van een cent. Bedrijven die een nieuwe kracht zoeken worden niet zelden bedolven onder de sollicitaties. Hierdoor duurt de selectieprocedure erg lang.

Lees het gehele artikel.

Managers stellen te weinig duidelijke doelen

Managers doen volgens hun medewerkers niet genoeg hun best met het doorvoeren van verbetertrajecten. Dit blijkt uit onderzoek van Twynstra Gudde en MarketResponse.

Van alle managers is tweederde van mening dat ze oog hebben voor de prestaties van medewerkers alsmede verbetertrajecten. Slechts 44 procent van de medewerkers deelt deze mening. De helft van het ondervraagde personeel erkent dat het management actief verbeteringen stimuleert. Bij de managers zelf ligt dit op 70 procent.

Lees het gehele artikel.

Huwelijk is financiële valkuil voor directeur

Een directeur-grootaandeelhouder in het mkb die denkt dat hij zijn bedrijf en kapitaal goed heeft beschermd door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, zit er naast. Er zit een gemeen addertje onder het gras in deze voorwaarden.

Dit stelt Peter van Baarle directeur van adviesbureau De Keijzer Nipius & Co . DGA's denken vaak dat zij financieel niet meer aansprakelijk zijn voor hun partner als zij trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Er zit echter een addertje onder het gras bij de meeste huwelijkse voorwaarden.

Lees het gehele artikel.

Spooknota's kosten bedrijfsleven 400 miljoen euro

Spooknota's zorgen jaarlijks voor meer dan 400 miljoen euro schade in het bedrijfsleven. Dat meldt het steunpunt acquisitiefraude.

Het steunpunt helpt bedrijven die verdachte nota's ontvangen. Het gaat om vervalste facturen die bij bedrijven binnenkomen en in veel gevallen onterecht betaald worden.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.