U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    4 September 2006 / Jaargang 2 - nummer 30

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Lagere winstbelasting positief voor Nederland
- Google komt met gratis bedrijfssoftware
- Kortere WW jaagt ondernemer op kosten
- Werkgevers onderschatten vergrijzing
- Eigen verantwoordelijkheid bij arbobeleid werkt positief
- Boete werkgevers bij ontduiking wettelijk minimumloon
- WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7%
- Links - volg deze link

Lagere winstbelasting positief voor Nederland

Een verlaging van de winstbelasting voor bedrijven, gecombineerd met belastingverhogingen elders, pakt gunstig uit voor Nederland. Dat komt omdat hier, net als in bijvoorbeeld België en Ierland, veel internationale bedrijven opereren.

Een lagere winstbelasting verbetert het vestigingsklimaat en leidt tot meer investeringen.

Lees het gehele artikel.

Google komt met gratis bedrijfssoftware

Google biedt vanaf maandag gratis software voor e-mail, agendavoering en interne communicatie aan bedrijven, universiteiten en andere organisaties. Het Amerikaanse concern bindt daarmee de strijd aan met rivaal Microsoft op het gebied van bedrijfssoftware.

Het pakket Google Apps for Your Domain biedt werknemers de mogelijkheid via Gmail mailtjes te sturen voorzien van de domeinnaam van hun bedrijf. Ook kunnen ze intern berichtjes sturen en is er een toepassing voor het bijhouden van een agenda. Verder bevat het pakket software voor het maken van websites en voor bellen via internet.

Lees het gehele artikel.

Kortere WW jaagt ondernemer op kosten

Het verkorten van de maximale duur van de WW, zoals de VVD wil, leidt tot hogere ontslagvergoedingen. En daar zitten ondernemers niet op te wachten. Dit stelt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen, tevens oprichter van de landelijke ontslaglijn en de website ontslag.nl.

Van de ruim 140.000 ontslagaanvragen per jaar wordt slechts een beperkt gedeelte door de betreffende werknemers echt inhoudelijk bevochten, betoogt Van Gelderen. Veelal treffen werkgever en werknemer een schikking waarbij de laatste een financiële compensatie ontvangt in ruil voor zijn instemming met het ontslag.

Lees het gehele artikel.

Werkgevers onderschatten vergrijzing

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers in Nederland neemt geen maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Ze doen nog niets om werknemers van boven de 45 jaar optimaal in te zetten.

De noodzaak om dat wel te doen, is overigens wel doorgedrongen tot de meeste personeelsfunctionarissen. Ruim 60 procent van hen vindt dat bedrijven het zich niet langer kunnen permitteren niets te doen.

Lees het gehele artikel.

Eigen verantwoordelijkheid bij arbobeleid werkt positief

Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af. Maatregelen die sectoren en bedrijven zelf vormgeven sluiten beter aan bij de knelpunten die daar spelen en worden ook beter nageleefd. Hierdoor daalt het ziekteverzuim structureel en raken minder mensen arbeidsongeschikt.

Lees het gehele artikel.

Boete werkgevers bij ontduiking wettelijk minimumloon

Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. Ook krijgt deze dienst de bevoegdheid deze werkgevers een dwangsom op te leggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ermee ingestemd de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in deze zin te wijzigen.

Lees het gehele artikel.

WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7%

In 2007 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar verwachting gemiddeld ongeveer 0,7 procent premie betalen, waarbij de premie per werkgever kan verschillen. Het UWV verwacht dat de lastendekkende WGA-premie zal uitkomen op gemiddeld ongeveer 0,2 procent. Daarbovenop komt een opslag van 0,47 procent. Deze opslag is nodig voor gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden tussen het UWV en particuliere verzekeraars. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de opslag gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.