U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    6 Februari 2006 / Jaargang 2 - nummer 5

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Eenvoudiger Arbeidstijdenwet; minder regels
- Record aantal failliete eenmanszaken
- Ondernemers ontevreden over gemeente
- Prestatieloon bevordert arbeidsproductiviteit
- Ziekteverzuim door werkplekallergie
- Poolse schijnzelfstandigen verzieken arbeidsmarkt
- Schouderklopje voorkomt depressie werknemer
- Regiconsult - deel 10 - Angst is een slechte raadgever
- Links - volg deze link

Eenvoudiger Arbeidstijdenwet; minder regels

Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. Deze voorstellen staan in het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Lees het gehele artikel.

Record aantal failliete eenmanszaken

Het afgelopen jaar zijn ruim tienduizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal ooit en een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

De groei is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan eenmanszaken en natuurlijke personen. Het aantal faillissementen bij BV's is licht gedaald.

Lees het gehele artikel.

Ondernemers ontevreden over gemeente

De Nederlandse ondernemer stoort zich aan het tempo waarmee gemeenten hun verzoeken beantwoorden. Ook aan het inlevingsvermogen van bestuurders schort het ernstig.

Dat blijkt uit de 'Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat', van het Ministerie van Economische Zaken, waarin het stedelijk ondernemersklimaat in de dertig grote steden (G30) is onderzocht.

Lees het gehele artikel.

Prestatieloon bevordert arbeidsproductiviteit

Bedrijven die voor hun personeel prestatieloon hebben ingevoerd, noteren een sterke toename van de arbeidsproductiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder meer dan 2700 organisaties.

Werknemers die naar gelang hun prestaties beloond worden, bijvoorbeeld door middel van bonussen of premies, zijn gemiddeld 9 procent productiever dan hun collega's met een vast loon.

Lees het gehele artikel.

Ziekteverzuim door werkplekallergie

Ze happen naar adem, hoesten zich een ongeluk en voelen druk op de borst. Ook hebben ze last van loopneuzen en geïrriteerde ogen. Vijftien procent van de Amerikaanse werknemers lijdt aan werkplekallergie. Het komt vooral voor in de industrie.

Dit schrijft Managersonline.nl. Volgens de American Academy of Allergies, Asthma & Immunology (AAAAI) zorgt 'beroepsastma' jaarlijks voor veel ziekteverzuim.

Lees het gehele artikel.

Poolse schijnzelfstandigen verzieken arbeidsmarkt

Vakbonden en werkgevers waarschuwen voor Poolse 'schijnzelfstandigen'. Deze Polen doen zich voor als zelfstandige zonder personeel, maar zijn in dienst van Nederlandse werkgevers die op deze manier geen belasting afdragen.

De werkgever is zo goedkoper uit dan wanneer hij zijn werknemer volgens de regels uitbetaalt. Dat schrijft Algemeen Dagblad vrijdag.

Lees het gehele artikel.

Schouderklopje voorkomt depressie werknemer

Motivatieproblemen vormen de belangrijke oorzaak van chronische vermoeidheid en depressies bij werknemers. Complimentjes van de baas zijn dan ook een zeer belangrijk medicijn tegen deze kwalen.

Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Maarten Boksem van de Rijksiniversiteit Groningen. Hij onderzocht de gevolgen van vermoeidheid op de werktaken.

Lees het gehele artikel.

Regiconsult - deel 10 - Angst is een slechte raadgever

Iedereen is wel eens bang om te falen of huiverig voor mislukkingen. Op zichzelf is dat ook gezond, maar het wordt een belemmering indien u uzelf en uw bedrijf ermee gaat blokkeren. Het doorvoeren van vernieuwingen of veranderingen lijkt dan eerder de vorm aan te nemen van een ernstige bedreiging. Of nog erger; u ziet alleen nog maar bedreigingen.

Het zien van bedreigingen betekent niets meer dan dat u de risico's inziet en begrijpt. Er zijn overigens ook mensen die helemaal nooit risico's zien, wat op zichzelf voor hen weer een risico is. Daarnaast is het wel zo goed dat u ook de kansen inziet, want elke organisatie beschikt over een viertal kenmerken, te weten sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De eerste twee betreffen de huidige status van de organisatie, terwijl de laatste twee punten de toekomst betreffen.

Op basis van de eerste twee punten - die vaak intern liggen - kunt u uw organisatie gaandeweg verbeteren. Met behulp van een helder beeld van de laatste twee punten - die meer extern liggen - kunt u uw organisatie beter richten op de markt en de marktomstandigheden. Aangezien dat ons weer terugbrengt bij de oorspronkelijke titel van dit stuk, kan gesteld worden dat de toekomst van een organisatie sterk afhankelijk is van het inzicht in de kansen en bedreigingen. Dat u op momenten dan soms geneigd bent tot voorzichtig handelen is gezond, maar wanneer het u gaat blokkeren, dan wordt de toekomst van uw organisatie door uzelf bedreigt. Indien dat het geval is, zal uw angst inderdaad vanzelf uitkomen. Richt uzelf op de kansen door te trachten anders te denken dan de menigte en zie de mogelijke risico's. Deze laatste kunt u afdekken of op z'n minst bewaken.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.