U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    8 Mei 2006 / Jaargang 2 - nummer 16

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Van Gennip opent bedrijvenloket op internet
- Dividendbelasting naar 15%
- Winstbelasting zelfstandig ondernemer verder omlaag
- Stap voor stap naar vrij verkeer van werknemers
- Beëindiging voorfinanciering BPM grijs kenteken
- Inspectie pakt illegale arbeid schoonmaak aan
- Boetes voor MOT-overtreding
- Links - volg deze link

Van Gennip opent bedrijvenloket op internet

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft vandaag officieel het Bedrijvenloket
(www.bedrijvenloket.nl) gelanceerd.

De opening vond plaats tijdens het evenement Kansrijk in  Nieuwegein. Het loket vormt de ingang voor alle ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben. Het portaal verschaft informatie over wet- en regelgeving, nieuws, beleidsinformatie en uitleg over verordeningen, subsidieregelingen en vergunningen.

Lees het gehele artikel.

Dividendbelasting naar 15%

De belasting van 25% op uitbetaalde dividenden gaat omlaag naar 15%. Dit staat in het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' van staatssecretaris Wijn dat de ministerraad heeft goedgekeurd. Verder worden de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers en de vennootschapsbelasting fors verlaagd (zie ook het bericht "Winstbelasting zelfstandig ondernemer verder omlaag" op deze site). Een lagere dividenbelasting en daling van de tarieven in de winstbelastingen verbeteren het vestigingsklimaat.

Lees het gehele artikel.

Winstbelasting zelfstandig ondernemer verder omlaag

Staatssecretaris Wijn stelt voor om het inkomen van ondernemers die inkomenstenbelasting betalen, voor 9% vrij te stellen. Dit staat in het wetsvoorstel 'Werken aan Winst' dat de ministerraad heeft goedgekeurd. Effect van dit wetsvoorstel is dat het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf in gelijke mate lastenverlichting krijgen.

Lees het gehele artikel.

Stap voor stap naar vrij verkeer van werknemers

Het kabinet wil stap voor stap toegroeien naar vrij verkeer van werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Vanaf 1 mei 2006 wordt, na overleg met organisaties van werkgevers en werknemers, per sector besloten of werknemers uit de nieuwe EU-landen soepeler een tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de werkloosheid en het aantal vacatures in de betreffende sector.

Lees het gehele artikel.

Beëindiging voorfinanciering BPM grijs kenteken

Een efficiënte uitvoering van de teruggaaf voor ondernemers met een auto met grijs kenteken moet via een wettelijke vrijstelling worden gerealiseerd. Onderzochte alternatieven binnen de huidige regeling leiden tot een onevenredige stijging van administratieve lasten en uitvoeringskosten.

Lees het gehele artikel.

Inspectie pakt illegale arbeid schoonmaak aan

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar bij bijna één op de vijf (18 procent) gecontroleerde bedrijven in de schoonmaakbranche  illegale arbeid aangetroffen. De werkgevers maakten gebruik van personeel waarvoor de vereiste werkvergunning ontbrak. Daarnaast werkten dertien werknemers op een vervalst identiteitsdocument of op de papieren van een ander persoon.

Lees het gehele artikel.

Boetes voor MOT-overtreding

Vanaf mei van dit jaar zijn de sancties voor het overtreden van de Wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) uitgebreid. De FIOD-ECD, het Bureau Financieel Toezicht, De Nederlandse Bank en de AFM, kunnen na controle boetes opleggen tot bijna € 22.000 per overtreding.

Lees het gehele artikel.

Wilt u meer weten over het verhogen van uw winst en uw cashflow? Neem dan contact op met Regicon; E-mail.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.