U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    9 Januari 2006 / Jaargang 2 - nummer 1

Deze week in de Nieuwsbrief:

- Belangrijkste maatregelen SZW per 01-01-2006
- No-risk polis ook bij minder dan 35% arbeidsongeschikt
- Hogere WW-premie bij kortlopende contracten
- Verplichte advertentie Staatscourant afgeschaft
- Microsoft dicht gevaarlijk lek Windows
- Duurdere leningen dreigen voor MKB
- Minimum(jeugd)loon per 01-01-2006
- Regiconsult - deel 6 - Wat is het doel?
- Links - volg deze link

Belangrijkste maatregelen SZW per 01-01-2006

Lees het gehele artikel.

No-risk polis ook bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Een werkgever die iemand in dienst neemt die na twee jaar ziekteverzuim door het UWV minder dan 35 procent arbeidongeschikt is verklaard, kan bij ziekte van deze werknemer een beroep doen op de no risk polis. Dit betekent dat de werkgever in de eerste vijf jaar het loon niet hoeft door te betalen als deze werknemer ziek wordt.

Lees het gehele artikel.

Hogere WW-premie bij kortlopende contracten

Werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, de bouw, het schildersbedrijf en de Horeca krijgen per 1 januari 2006 te maken met variabele WW-premies. Als er bij een werkgever veel mensen met kortdurende contracten werken, dan stijgt de WW-premie die deze werkgever moet betalen. Dit moet ertoe leiden dat werkgevers arbeidscontracten met een langere looptijd afsluiten en seizoenswerkloosheid wordt voorkomen.

Lees het gehele artikel.

Verplichte advertentie Staatscourant afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2006 hoeven ondernemers voor bepaalde wijzigingen in
het Handelsregister geen verplichte, betaalde advertentie meer te plaatsen in
de Staatscourant. Vanaf deze datum wordt de advertentie vervangen door een gratis
publicatie op www.kvk.nl . Dit bespaart het Nederlandse bedrijfsleven per jaar naar schatting zo´n 10 miljoen euro.

De bekendste publicatie in de Staatscourant is de advertentie waarin staat dat
de jaarrekening van een BV of NV bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Voor
deze advertentie kregen ondernemers automatisch een rekening toegestuurd. De kosten
voor de verplichte advertentie leverde veel irritaties bij ondernemers op. Vanaf
1 januari 2006 is de Handelsregisterwet gewijzigd en zullen deze publicaties gratis
op www.kvk.nl/publicaties geplaatst worden.

Lees het gehele artikel.

Microsoft dicht gevaarlijk lek Windows

Door de hetze die rond het gevaarlijke Windows-lek ontstond, heeft Microsoft de oplossing voor het lek donderdagavond laat al naar buiten gebracht. Dat is veel eerder dan gepland.

Dinsdag wilde Microsoft nog van geen haast weten omdat de reparatie nog getest moest worden. Het was de bedoeling om deze komende dinsdag tegelijk met de maandelijkse herziening van Windows uit te brengen. Toenemende zorg onder consumenten is de reden voor de vroege uitgifte, staat in een verklaring. De tests zijn eerder afgerond dan verwacht, aldus de softwaregigant.

Lees het gehele artikel.

Duurdere leningen dreigen voor MKB

Als Nederlandse ondernemers zich niet snel voorbereiden op de nieuwe regels van banken, moeten ze over twee jaar veel meer betalen voor hun lening. Ieder bedrijf krijgt straks een eigen credit rating van de bank, die bepalend is voor de rentevergoeding.

De credit rating is gebaseerd op het risico en de transparantie van de onderneming. Hoe hoger het risico, hoe hoger de kredietrente.
Momenteel compenseren bedrijven met lage kredietrisico's nog voor een deel de rente voor risicovolle bedrijven. Met de komst van Basel II komt daar verandering in. Vanaf 1 januari 2007 moeten banken voor iedere klant apart het risico verantwoorden aan de toezichthouders op de financiële markten. Banken stellen de risicograad vast op basis van gegevens over de drie voorgaande jaren, dus bedrijven moeten snel beginnen met mogelijke aanpassingen.

Lees het gehele artikel.

Minimum(jeugd)loon per 01-01-2006

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2006 met 0,62 procent. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Daarbij wordt uitgegaan van de helft van de door het CPB verwachte loonstijging. Op 1 juli 2006 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.

Lees het gehele artikel en de bijbehorende tabellen.

Regiconsult - deel 6 - Wat is het doel?

Op zichzelf lijkt dit een onschuldige vraag met een gemakkelijk antwoord, maar is dat ook écht zo?

Wat is nu uw doel? Indien er gesproken wordt vanuit de optiek van een onderneming worden de fraaiste kreten geslaakt door zogenaamde goeroe's. Maar bieden deze kreten überhaupt een verduidelijking van het begrip doel en geven ze richting? Vaak is het antwoord daarop 'nee'. De reden is even simpel als het gebruiken van gezond verstand; ga niet in op modetrends, maar denk logisch.

Het doel van het hebben van een onderneming is het willen genereren van geld, als het even kan veel geld. De wijze waarop dit te realiseren valt is achteraf uit te drukken in netto-winst, cashflow en rendement op investeringen. Maar zoals gezegd achteraf! De boodschap is dan ook om goede en uitvoerbare plannen op te stellen die voorzien zijn van heldere targets. Deze targets dienen voor wat betreft realisatie goed meetbaar te zijn met weinig inspanning en bij voorkeur over zo kort als mogelijke tijdsintervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gerealiseerde omzet over de afgelopen week als een meetpunt. Op een dergelijke wijze stelt u zichzelf in staat snel afwijkingen van de plannen waar te nemen en maatregelen te kunnen nemen.

Uiteraard kan een dergelijke methode aanmerkelijk uitgebreider, maar de gegevens die u daaruit verkrijgt dienen wel informatieve waarde te hebben. De kern is dat u snel kunt beschikken over stuurinformatie, zodat u in staat bent op hoofdlijnen uw onderneming te besturen. Dan stelt u zichzelf in staat te sturen naar het doel.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.