U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    1 Mei 2006 / Jaargang 2 - nummer 15

Regiconsult - Gek worden van alle regels?

Vol overtuiging bestorm je de markt.......om er achter te komen dat er werkelijk niemand op je staat te wachten. Niemand? Jawel, er is altijd iemand die op je wacht, de belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen, de arbeidsinspectie, de gemeente en alle overige regelgevers met gezellig ambtelijke inslag. Wat doe je met deze regelgevers en hoe ga je met ze om?

Over het algemeen zijn we als vrije Nederlanders niet erg blij met onze ambtelijke broeders, ze komen altijd op het verkeerde moment met de verkeerde vragen. Daar bovenop kosten die vragen over het algemeen geld. Het UWV verklaart als het even kan alles tot loon voor werknemersverzekeringen en iedereen tot werknemer voor diezelfde verzekeringen. De belastingdienst heeft graag dat u alles op tijd doet en maakt het behalve NIET leuk ook nog eens NIET makkelijk. Over pensioenfondsen en andere regelgevers zwijgen we in dit stadium maar even om de druk niet al te ver op te voeren bij de lezers van dit bericht. Samengevat zijn het vervelende mensen die vervelende zaken aan de orde brengen die vervelend veel geld schijnen te moeten kosten.

Het UWV heeft sinds 2006 enigzins aan krachten ingebonden, maar dat is schijn. De pietepeuterige looninspecteurs van het UWV zijn gezellig samen met hun overheerlijke looncontroles en onwaarschijnlijke veronderstellingen met de premie-inning verhuist naar de belastingdienst. De belastingdienst daarentegen doet op televisie en radio voorkomen alsof zijzelf de regels niet leuk vinden, maar het stomweg niet leuker kunnen maken. Waarom dan een site maken voor ik wil niet weten hoeveel geld waar je werkelijk nooit op kan vinden wat je weten moet. Je wordt geacht de wetgeving en regels te kennen, maar kennelijk is het niet nodig dat de regelgever je die regels helder aanreikt. Het is dus helemaal niet makkelijker zoals maar wat graag wordt beweerd door hen. Zelfs de belastingtelefoon is een afrader, want de antwoorden op gestelde vragen blijken meermaals fout te zijn. Pardon? Ja, je leest het goed, antwoorden van de belastingdienst die fout zijn. Het lijkt erop dat de regelgevers vaak zelf niet begrijpen wat nu wél en wat nu niet kan. Behalve dat dit te gek voor woorden is, heb je als ondernemer gewoon niet de tijd om als een Don Quichotte tegen deze windmolens te vechten. Hoe dan wel?

Simpel gesteld resten er een tweetal mogelijkheden; je doet het zelf en zoekt je soms de versuffing en loopt het risico zaken over het hoofd te zien. Denk daarbij aan aanvullende regelgeving die elders vermeld is en niet uit de op dat moment gevonden stukken naar voren komt. De andere mogelijkheid is contact op te nemen met een externe adviseur die zowel qua kennis als qua ervaring de regelgeving kent en begrijpt en indien nodig de beschikking heeft over aanvullende informatiebronnen. Deze adviseurs kosten het nodige, maar de goede daaronder zijn wel in staat in een kort tijdsbestek aan te geven wat je wel en niet goed doet en hoe je het beter zou kunnen doen.

Een dergelijke eenmalige investering is absoluut de moeite waard, omdat mogelijke naheffingen, boetes en andere problemen voorkomen worden. Daarnaast dienen dergelijke adviseurs in staat te zijn verder te kijken dan hun neus lang is en kunnen ze adviezen geven die nauw verwant zijn aan de besproken zaken. Vervolgens is nieuwe wetgeving of aanpassingen op bepaalde regelingen een ander punt waarbij ze van meerwaarde kunnen zijn, indien ze voldoende proactief zijn naar hun klanten toe.

Ook accountants, fiscalisten en administratiekantoren begeven zich op dit gebied en er is een duidelijke verschil in geleverde kwaliteit van diensten, de daadwerkelijk toegevoegde waarde en het prijskaartje dat daar aanhangt. Regicon laat u graag zien dat deze diensten in vele gevallen goedkoper, beter én vollediger kunnen worden gedaan, omdat Regicon naast financiën en belastingzaken óók de kennis en ervaring heeft op vakgebieden als personeelszaken en automatisering.

Wilt u weten wat Regicon voor u kan betekenen op al deze vakgebieden?
Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.