U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    11 September 2006 / Jaargang 2 - nummer 31

Regiconsult - Hoe krijg je iets van je personeel gedaan?

Simpel antwoord hierop is 'het belang van die mensen' te vermengen met wat je van ze gedaan wenst te krijgen. Grappig genoeg is dat moeilijker in de praktijk te brengen dan het lijkt, want vooral tijdens discussies met die mensen is de grote instinker te vergeten waar het allemaal om te doen was. Dan gaan we net zo vrolijk stevig de discussie aan om in het bekende gelijkspel - oftewel 2 verliezers - te eindigen zonder dat iemand z'n zin heeft gekregen. Want elk mens wil zo graag zijn of haar gelijk halen tijdens een discussie. Om het kort te stellen dienen we met een dergelijke instelling het uiteindelijke doel dus niet! Maar hoe doen we dat dan wel? Zie het volgende voorbeeld;

Bij een organisatie waar het niet gaat zoals we willen dat het gaat, is het duidelijk dat er iets moet veranderen. Maar het is ook bekend dat velen bang zijn om het vertrouwde in te ruilen voor het grote onbekende, oftewel 'de onvermijdelijke verandering'. Let er maar eens op, zo snel als we zaken echt anders aan gaan pakken zonder anderen daarin te kennen, dan lopen we tegen de grootst mogelijke tegenstand op. Mensen zijn stomweg bang voor het grote onbekende, omdat het altijd goed is gegaan op de oude vertrouwde werkwijze. Er is tot op een dergelijk moment nog helemaal geen sprake van tegenstand tegen een verandering, maar dat hangt wel in belangrijke mate af van de verdere werkwijze van de veranderaar.

Als we in een organisatie zaken echt willen veranderen, hebben we met een aantal aspecten rekening te houden;
- medezeggenschap
- zelfsturing
- belangen
- persoonlijke opbrengsten en kosten

Op zichzelf erg simpel, iedereen wil graag wat in de melk te brokkelen hebben en z'n mening, ervaring en gedachten in de praktijk brengen. Als manager moet je ook wel knap eigenwijs zijn om te durven denken dat jij het alleen begrijpt en al die anderen niet. Mensen een belangrijke mate van zelfsturing geven, resulteert in verantwoordelijk gedrag, dat is toevallig precies hetgene waar je als manager naar op zoek bent, dus doen. Rekening houden met alle belangen is helemaal niet moeilijk, we weten allemaal wat eenieder wil en wenst. We weten ook allemaal dat wensen soms grenzen aan dromen en dat niet alles in vervulling kan gaan en hebben er begrip voor dat we soms tot een compromis moeten komen. Maar dan hebben we deels wel onze zin gekregen en dat is al heel wat - zo niet alles - waard. Als laatste geldt het belangrijkste; als we veranderingen willen doorvoeren met medewerking van onze werknemers, dan zullen we hen naast hetgeen wat het hen kost, opbrengsten in het vooruitzicht moeten stellen. Wie gaat nou z'n vreselijke best doen om zaken anders aan te pakken als er niets tegenover staat, antwoord; weinigen, al denken vele managers daar anders over.

Een stevige eenzijdige reorganisatie heeft veelal een contraproductieve werking, omdat de beste werknemers vlotjes weggaan, andere werkgevers zullen hen namelijk met open armen ontvangen. Gevolg, je blijft zitten met de mensen waar je vooraf juist graag vanaf zou willen. Dat is dan waarschijnlijk de doodsteek voor de organisatie.

Kortom, het eigen doel nastreven en ervoor zorgen dat het interne draagvlak optimaal is door toepassing van de eerder genoemde aspecten. De eigen werknemers laten deelnemen aan het veranderingstraject kan alleen maar grote voordelen betekenen, omdat de werknemers met initiatief, durf, kennis en een eigen wil zullen opstaan op een dergelijk moment.

De uitkomst kan alleen maar een volwassener en gezonder organisatie zijn, dan u daarvoor had.

Succes met uw veranderingen, werknemersparticipatie en uw gezamenlijke doelen....

Wilt u weten wat Regicon voor u kan betekenen? Wilt u dat wellicht combineren met een gratis bedrijfsscan?
Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.