U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    17 April 2006 / Jaargang 2 - nummer 13

Regiconsult - Prijs en kwaliteit in evenwicht?

We krijgen er allemaal mee te maken, een keuze maken tussen verschillende producten of diensten. Maar op basis waarvan bepalen we nu uiteindelijk de definitieve keuze?

Het begrip prijs-kwaliteitverhouding is zo goed als iedereen bekend en wordt door commercieel ingestelden te pas en te onpas uit de kast gerukt. Ook al is een duidelijk aanwijsbare reden daarvoor vaak volstrekt onzichtbaar. Het gaat er per slot van rekening om, dat een aantal producten of diensten zich op een verschillend kwaliteitsniveau bevinden. Normaal gesproken kan gesteld worden, dat indien de kwaliteit van een product of dienst toeneemt, zowel de kostprijs als de uiteindelijke verkoopprijs eveneens zullen toenemen. Op zichzelf is dat natuurlijk logisch, een beetje knappe Rolls Royce kost aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld een gezellig aangeklede Japanner of Koreaan. Uiteraard liggen er meer redenen aan het prijsverschil ten grondslag, maar kwaliteit is dan ook een breed begrip. Wat is kwaliteit dan eigenlijk?

Kwaliteit kan worden uigedrukt als de gesteldheid of hoedanigheid van iets. Zeggen dat iets kwaliteit heeft zegt dus eigenlijk niets, want het kan zowel goede als slechte kwaliteit zijn. Over het algemeen kan gesteld worden dat als de kwaliteit van iets toeneemt, dat de degelijkheid, het aantal mogelijkheden, de gebruiksduur of andere meetbare grootheden eveneens toenemen. Als iemand u dus een kwaliteitsproduct zegt te willen verkopen, is dat dus hét moment om aan diegene te vragen wat de meetbare grootheden dan zijn op basis waarvan de kwaliteit is vastgesteld.

Om het kort te stellen; de inhoudelijke kenmerken of eigenschappen van een product of dienst bepalen de kwaliteit. Die kwaliteit kan dan vervolgens op een schaal worden geplaatst met vergelijkbare producten en diensten. Een aspect van een product of dienst dat de kwaliteit ernstig laat toenemen, maar wat voor u volkomen oninteressant is, laat voor u de kwaliteit dus niet toenemen. Als u van verschillende leveranciers of dienstverleners de aangeboden producten of diensten op een rijtje zet, kunt u zelf uitstekend bepalen wat voor u geldt als goede kwaliteit. Als u daarnaast dan de prijzen in beeld heeft, weet u voor uzelf wat de juiste keuze is.

Dankzij de technologische vooruitgang die internet heet, zijn er zowel hulpmiddelen - denk aan een site als kieskeurig - als grote aantallen aanbieders bijgekomen. Enerzijds is de keuze gemakkelijker geworden, anderzijds zijn de keuzemogelijkheden enorm toegenomen. Een veelvoorkomend gebruik bij selectie tot aanschaf, is dat als men de keuze krijgt uit een drietal producten met toenemende kwaliteit (en dus ook prijs), men over het algemeen kiest voor het middelste product van de drie. Houdt daar rekening mee, omdat verkopende partijen u op deze wijze zullen benaderen.

Ook bij accountants en administratiekantoren is er verschil in geleverde kwaliteit van diensten en het prijskaartje dat daar aanhangt. Regicon laat u graag zien dat deze diensten in vele gevallen goedkoper, beter én vollediger kunnen worden gedaan, oftewel met een toenemend kwaliteitsniveau en een afnemend prijsniveau. U kunt op dat gebied van inkoop zeer waarschijnlijk de prijs-kwaliteitverhouding flink laten toenemen in uw voordeel.

Wilt u weten wat de mogelijke verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding op dat gebied voor u kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.