U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    23 Juli 2007 / Jaargang 3 - nummer 15

Regiconsult - Relatie met leveranciers?

Een bedrijf voor jezelf, betekent over het algemeen vele contacten met verschillende leveranciers. Uiteraard verschilt dat per soort bedrijf, maar in mindere of meerdere mate hebben we er allemaal mee van doen. Sterker nog, we zijn notabene zelf een leverancier, dus kunnen we het meeste leren van de fouten van onze eigen leveranciers. Wat zij fout doen bij ons, moeten we zelf bij onze eigen klanten dus niet fout doen. Sneller dan van de fouten van een ander kun je namelijk niet leren.

Wat verwachten we eigenlijk van een leverancier? Om te beginnen dat hij of zij precies dat levert wat is afgesproken tegen de overeengekomen prijs. Dat ligt dan bij voorkeur op het prijs/kwaliteits-niveau waar we bewust voor hebben gekozen. Per slot van rekening is uit onderzoek gebleken dat het merendeel van de mensen hun keus laten vallen op het middensegment, niet te duur, maar ook niet van bedenkelijke kwaliteit. De kreet 'ik betaal liever iets meer voor iets goeds' kennen we waarschijnlijk allemaal wel.

Aangezien we allemaal razend druk zijn, bouwen bij voorkeur een goede relatie op met verschillende leveranciers. We willen per slot van rekening niet een groot deel van de tijd bezig zijn met het telkens weer vergelijken van producten en prijzen. Kortom gaan we verschillende leveranciers behandelen als zogenaamde preferred suppliers, anders gezegd voorkeursleveranciers. Dan is het wel de bedoeling dat een dergelijk leverancier ook haast blind in vertrouwen genomen kan worden en dat we niet bij ieder offerte die we ontvangen onszelf afvragen of we nu in de maling genomen worden. Of erger, dat het geschonken vertrouwen wordt misbruikt. Indien iets dergelijks gebeurt, is over het algemeen de relatie per direct beëindigd. Met het oog op het behalen van een korte termijn winst heeft onze leverancier zichzelf in de vingers gesneden en heeft daarmee alle toekomstige hem gegunde winsten verspeeld.

Waarom doen mensen dat? Uit de praktijk blijkt namelijk dat het bizar veel voorkomt. Het antwoord op die vraag is dat men vanwege - al dan niet zelf - opgelegde druk, op zeer korte termijn wil scoren. De redenen daarvoor kunnen legio zijn. Wat men zich echter niet realiseert is dat men op de langere termijn erg veel kan verdienen aan klanten die men op een positieve wijze aan zich kan binden, want ze hebben vertrouwen in hun leverancier. Een dergelijke wijze van binden ontstaat door aandacht voor het persoonlijk contact en het goed onderhouden daarvan. Dat laatste wordt nogal eens vergeten, want na een verkoop is een klant voor vele verkopers niet langer een interessant iemand. Een nog veel belangrijker aspect is het vertrouwen dat een klant heeft in een leverancier. Niets erger dan een leverancier te bellen over een garantiekwestie die niet wordt opgelost door hem. Je moet haast wel gek zijn om geen andere leverancier te gaan zoeken. Hetzelfde geldt voor vragen die niet worden beantwoord of klachten die niet op een correcte wijze worden afgehandeld.

Gezonde aandacht voor de klant is van essentieel belang, voornamelijk diens bedrijf betreffende, maar ook - indien men dat wil - het privéleven. Hoe leuk is het niet dat iemand je vanuit zichzelf vraagt oe of je vakantie is geweest, dit is niets anders dan persoonlijke aandacht en daarvoor lopen praktisch alle mensen warm. Daarnaast schept het een band van vertrouwen en vermindert het de natuurlijke afstand die er nu eenmaal is tussen een klant en een leverancier.

Uiteindelijk behoeven we alleen maar dat na te komen wat we beloven en dat verwachten we ook van onze leveranciers. Een vertrouwensband opbouwen lukt met een aantal partijen, echter hebben we altijd rekening te houden met de belangen van anderen. Er komen altijd momenten waarop de onderlinge belangen van elkaar af gaan wijken en dan dienen we scherp en attent te zijn. We willen per slot van rekening geen van allen door iemand die we vertrouwen belazerd worden. Een gezonde mate van zakelijke controle is dan ook de oplossing, werken met bijvoorbeeld offertes en bevestigingen die compleet zijn kan dan heel verhelderend werken. Dat daarnaast een goede persoonlijke band kan voortbestaan is haast met dank aan dergelijke formele hulpmiddelen.

Veel vertrouwen en goede contacten gewenst.

Wilt u weten wat Regicon voor u kan betekenen? Wilt u dat wellicht combineren met een gratis bedrijfsscan?
Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2007 Regicon B.V.