U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    3 April 2006 / Jaargang 2 - nummer 11

Regiconsult - Liquiditeitenplanning?

Niets vervelender dan op een zeker moment geen beschikking te hebben over geldmiddelen, terwijl je erom staat te springen.

Toch zijn die momenten vrij goed te voorspellen door het maken van een liquiditeitenplanning. Dat is een planning van alle in- en uitgaande geldstromen van uw organisatie. Deze wordt gekoppeld aan uw begroting voor één of meerdere jaren. Daarnaast maakt u gebruik van aannames (gebaseerd op werkelijke ervaringen en niet op wenselijke situaties) aangaande ontvangsttermijnen van debiteuren en betaaltermijnen aan crediteuren. Als laatste dienen zaken als belastingbetalingen, salarissen, aflossingen en rentebetalingen in een dergelijke planning te worden opgenomen.

De meerjarenplanning zal veelal tekorten laten zien door het moeten doen van investeringen en door een toename van uitstaande vorderingen waarvoor u al wel hebt moeten inkopen. Voor u is belangrijk te weten waardoor en wanneer dergelijke momenten aanbreken, zodat u ver van tevoren met financiers gesprekken kunt voeren. U voorkomt domweg dat u overvallen wordt en naar de pijpen hebt te dansen van een financier.

De planning voor de korte termijn (het lopende jaar) kunt u veel nauwkeuriger uitwerken door het opnemen van het seizoenspatroon. Daardoor krijgt u meer houvast en stelt u zichzelf in staat, alvast bedragen te reserveren voor bijvoorbeeld vakantieperiodes, waarin de opbrengsten lager kunnen zijn dan normaal. Ook heeft u een duidelijker beeld wanneer u grote uitgaven moet doen, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld. Aan de hand van een dergelijke planning - die u minstens op maandbasis bijwerkt op grond van werkelijke resultaten - heeft u de touwtjes stevig in handen voor wat betreft het management van uw geldmiddelen. Ook het treffen van een tijdelijke faciliteit bij een bank kunt u daardoor ruimschoots van tevoren afhandelen.

De ervaring van Regicon op dit gebied is groot en kan voor u het juiste duwtje in de rug zijn. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u op dit gebied kunnen zijn? Neem dan contact op; Regicon-mail.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.