U ontvangt deze e-mail omdat u daarvoor bent aangemeld bij Regicon.
Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier.

    8 Januari 2007 / Jaargang 3 - nummer 1

Veranderingen Regicon Nieuwsbrief 2007

Vanaf 2007 zal de Regicon-Nieuwsbrief met allerlei wetswijzigingen, interessante artikelen en andere voor het MKB relevante informatie eens per 4 weken verschijnen. De reden hiervoor is dat de hoeveelheid relevante informatie die verschijnt dit ruimschoots toelaat en een 2-wekelijkse daardoor onnodig is. De 2-wekelijkse Regiconsult met tips en adviezen zal vanaf 2007 eveneens elke 4 weken verschijnen in plaats van 2-wekelijks.

Regiconsult - Belastingen niet te vroeg betalen!

Uit recent onderzoek is gebleken dat belastingen veelvuldig te vroeg worden betaald door ondernemers. Met te vroeg wordt dan gerefereerd naar enkele weken en niet enkele dagen! Dat gaat vaak ten koste van de beschikbare ruimte die een ondernemer heeft op zijn rekening-courant en de relatief hoge rente die hij daarvoor moet betalen. Ook account-managers bij banken ontbreekt het soms aan de benodigde kennis omtrent de duur van betalingen, omdat eveneens uit datzelfde onderzoek is gebleken dat zij vaak adviseren om vooral tijdig te betalen. De belastingdienst werkt per slot van rekening met een girorekening wordt dan gesteld.

Dat klopt dus niet! Tegenwoordig gaat de betaling naar een girorekening net zo vlot als de betaling naar een bankrekening, dus extra dagen voor de belastingbetaling zijn volstrekt onnodig. Op uw acceptgiro van de belastingdienst staat de uiterste betaaldatum geprint. Als deze een werkdag is, dan betaalt u de werkdag ervoor en bent u keurig op tijd.

Eenzelfde redenering gaat op voor het factureren. Als u een flinke opdracht of levering kunt factureren, dan is de eerste dag van de maand een slimmere dag om te factureren dan de laatste dag van een maand. Dit scheelt u namelijk een volle maand de afdracht van de omzetbelasting, terwijl de datum van de ontvangst van de klant een enkele dag scheelt. Uiteraard dient dit wel te passen binnen de wetgeving en ook de klant dient er geen problemen mee te hebben. Qua fiscale wetgeving mag dit geen probleem zijn indien u ook daadwerkelijk levert op de dag dat u factureert. De opdrachtgevers zullen daar vaak geen moeite mee hebben, omdat ze daar vaak niet bij stilstaan. Kortom valt hiermee financieringstechnisch een voordeel te behalen.

Wilt u weten wat Regicon voor u kan betekenen? Wilt u dat wellicht combineren met een gratis bedrijfsscan?
Neem dan vrijblijvend contact op; Regicon-mail of via 0521 - 52 04 68.

De Gratis Regicon - Bedrijfsscan

Regicon begrijpt dat ondernemers beperkte mogelijkheden hebben om een adviseur in de arm te nemen. Daarnaast hoeft niet iedereen te weten hoe het uw onderneming vergaat.

Daarom werkt Regicon met een gratis bedrijfsscan van een halve dag, waarbij Regicon garant staat voor geheimhouding.
Gedurende deze halve dag wordt in een hoog tempo uw organisatie met u besproken en wordt een uitgebreide checklist gevolgd. Aan het einde van de checklist is een beeld ontstaan waar uw onderneming precies staat en wat verbeterd zou kunnen worden.

Of u daarna met Regicon zaken wenst te doen is dan aan u. Indien u ervoor kiest dat wel te doen, weet u zich verzekerd van een zeer breed georiënteerde adviseur met de nodige opleidingen en ervaring.

Doe u zelf een plezier en doe deze gratis bedrijfsscan, u bent tot niets verplicht.

Kent u collega's of kennissen die u kunt verblijden met de Regicon - Nieuwsbrief? Geef ze hier dan voor op of vertel ze erover.

Met vriendelijke groet,

Remco Foppen
Regicon B.V.

 
 

HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE? LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN EXPERT.

Regicon B.V., Rentmeester 22, 8332 GR, Steenwijk
E-mail: info@regicon.nl
Telefoon: 06 - 25 07 16 86
Fax: 0521 - 52 04 19

Copyright 2006 Regicon B.V.